Peter(skala)
275

24.6. (jún) - výročie zjavení Panny Márie v Medjugorí

Udalosti, ktoré sa začali 24. júna 1981 v bývalej komunistickej Juhoslávii, hýbu Cirkvou a svetom ešte aj dnes. Šesť mladých ľudí, z ktorých sa už medzičasom stali dospelí muži a ženy, tvrdilo, že sa im zjavila Gospa, Matka Božia, ktorú tak nazývajú v Bosne a Hercegovine – a volá sa Kráľovná pokoja. Jej posolstvo patrí celému svetu: pokoj a zmierenie. Pod vplyvom moderných masovokomunikačných prostriedkov tieto zjavenia od začiatku našli silnú odozvu vo verejnosti. Zjavenia provokovali najskôr komunistických a ateistických ideológov, potom aktivizovali veriacich kresťanov, podnecovali ľudí z celého sveta k premýšľaniu a boli novými impulzmi pre spoločenstvá.

Posolstvo Medžugoria

Posolstvo pokoja, ktoré na tomto mieste zaznieva ako hlavné, je prastarým kresťanským posolstvom. Dotýka sa vnútornej túžby každého človeka a ukazuje nutnosť zmierenia sa s Bohom a zmierenia sa navzájom. Mnohí ľudia trpia a nenachádzajú pokoj, pretože nemajú silu odpúšťať. Matka Božia z Medžugoria nám ukazuje cestu pokoja prostredníctvom odpúšťania. Je to cesta, ktorú nám ukázal Ježiš Kristus svojím životom. Ešte na kríži sa modlil za tých, ktorí ho ukrižovali a vysmievali sa mu. „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia” (Lk 23, 34). A po zmŕtvychvstaní prisľúbil učeníkom pokoj.

Aj naša cesta je cestou Ježiša Krista. Konkrétne to znamená: obrátenie sa k Bohu prostredníctvom modlitby, pevnej viery, pôstu, rozjímania Svätého písma a obnovy sviatostného života. Pokoj je možný, lebo Boh je láska a milosrdenstvo. On nás miluje a ako prvý nám odpúšťa. Matka Božia z Medžugoria by chcela, aby sme tohto Boha spoznali a aby sa tak naplnil náš život.

Konkrétnym príkladom toho, čo je nepriamo spomenuté v tomto posolstve pokoja, je choroba našej doby – individualizmus. Ľudia v našej modernej spoločnosti trpia väčšinou tým, že nie sú schopní tvoriť spoločenstvá a žiť v spoločenstvách. Pri prípravách synody venovanej rodinnej pastorácii v Ríme bola táto problematika zvlášť aktuálna. Podľa mňa posolstvo pokoja z Medžugoria siaha k podstate tejto problematiky. Hovorí nám, kto sme my kresťania a že sme povinní žiť z kresťanstva. Kresťanstvo sa prežíva v spoločenstve, pretože Boh je spoločenstvo.

25. jún 2016: 35-te Výročie zjavení Panny Márie – Kráľovnej pokoja v Medžugorí