Peter(skala)
274

24.6. (jún) - výročie zjavení Panny Márie v Medjugorí

Udalosti, ktoré sa začali 24. júna 1981 v bývalej komunistickej Juhoslávii, hýbu Cirkvou a svetom ešte aj dnes. Šesť mladých ľudí, z ktorých sa už medzičasom stali dospelí muži a ženy, tvrdilo, že …More
Udalosti, ktoré sa začali 24. júna 1981 v bývalej komunistickej Juhoslávii, hýbu Cirkvou a svetom ešte aj dnes. Šesť mladých ľudí, z ktorých sa už medzičasom stali dospelí muži a ženy, tvrdilo, že sa im zjavila Gospa, Matka Božia, ktorú tak nazývajú v Bosne a Hercegovine – a volá sa Kráľovná pokoja. Jej posolstvo patrí celému svetu: pokoj a zmierenie. Pod vplyvom moderných masovokomunikačných prostriedkov tieto zjavenia od začiatku našli silnú odozvu vo verejnosti. Zjavenia provokovali najskôr komunistických a ateistických ideológov, potom aktivizovali veriacich kresťanov, podnecovali ľudí z celého sveta k premýšľaniu a boli novými impulzmi pre spoločenstvá.
Posolstvo Medžugoria
Posolstvo pokoja, ktoré na tomto mieste zaznieva ako hlavné, je prastarým kresťanským posolstvom. Dotýka sa vnútornej túžby každého človeka a ukazuje nutnosť zmierenia sa s Bohom a zmierenia sa navzájom. Mnohí ľudia trpia a nenachádzajú pokoj, pretože nemajú silu odpúšťať. Matka Božia z Medžugoria nám ukazuje …More