Clicks511
hr.news

Katolička crkva: Bogohuljenje je postalo endemsko

Adonis tematiziran kao homoseksualac bez ruku i s štapom nalik falusu u preponama trebao bi predstavljati Uskrsnulog Krista.

Djelo je dio "Vrata uskrsenja" (2006.) u ogromnoj rimskoj bazilici Santa Maria degli Angeli e dei Martiri koju je osmislio Michelangelo Buonarroti.

Vrata je osmislio poljski kipar Igor Mitoraj (+2014.).

#newsIlksrrwfro