Clicks66
Quas Primas
3

ZMARŁ Ks. prof. Czesław Bartnik... wyjątki z Jego wypowiedzi...

Czy prześladowany jest za prawdę??? Fragment referatu Ks. prof. Czesława BARTNIKA w polskim sejmie.

Dni Anioła siódmego ,ks. |Czesław Bartnik /wyjątki/

„Niektóre pisma ,mieniące się katolickimi ,oskarżają stale Kościół polski i Naród polski o żydobójstwo. Wielkotygodniowy napis na Grobie Pańskim został usunięty przez arcybiskupa , chociaż był to dosłowny cytat z Pisma świętego /” Żydzi zabili PANA Jezusa i proroków , i nas także prześladowali „;l list do Tesaloniczan 2,15/.W niektórych wyższych seminariach duchownych klerykom wolno czytać z czasopism tylko „Gazetę Wyborczą „ … Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich .Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze : z góry albo z dołu. Najwyższe z nich są niemal zarezerwowane tylko dla związanych z Narodem wybranym” /str. 52/- O współczesnej duchowej sytuacji Polski ,Referat wygłoszony w Sejmie na konferencji poświęconej prawom narodu -28.IV.2001r.

Zaćmienie idei. /str.214/ .

Głowa Kościoła katolickiego i w pewnym sensie całego chrześcijaństwa ,Jan Paweł II ,zrobił w swoim życiu niemal wszystko ,żeby rozwinąć życzliwość i szacunek dla Żydów i dla Izraela. Od dzieciństwa przyjaźnił się z nimi . Jako papież realizuje deklarację soborowa „Nostra aetate „ ,która każe nam widzieć objawienie Boże w judaizmie. Złożył hołd judaizmowi w bożnicy żydowskiej ,czci księgi święte jego wyznawców,nawołuje do przychylnej im interpretacji nauki chrześcijańskiej ,uznaje tradycyjna mądrość Izraelitów i ich posłannictwo w świecie. Raz po raz mianuje na najwyższe stanowiska w Kościele duchownych pochodzenia żydowskiego . Dialoguje z Żydami poprzez organizacje i komisje oraz osobiście w Asyżu i w czasie licznych audiencji ,przyjmując dialogicznie przedstawicieli nawet organizacji po cichu walczących z katolicyzmem . Podróżuje po Ziemi Świętej i jak judaista wkłada kartkę modlitewną w Ścianę Płaczu .Uznaje Państwo Izrael i nawiązuje z nimi regularne stosunki dyplomatyczne . W czasie swoich pielgrzymek zawsze i wszędzie udaje się na święte miejsca żydowskie i przyjmuje ich delegacje krajowe .Modli się za nich stale ,przeprasza za winy katolików i prosi o przebaczenie za sprawy całego dwutysiąclecia .Uznaje antysemityzm za grzech ciężki … A jednak jego pokorne prośby do premiera Ariela Szarona o rozwiązanie oblężenia Bazyliki i klasztoru bez ostrzeliwania i bez rozlewu krwi natrafiały na niespotykaną zawziętość. Bazylika to dla chrześcijan miejsce święte Szaron godzi w ten sposób w samo serce chrześcijaństwa .Zapewne mu o to chodzi .I tak mamy „dialog’ z Żydami”.

Testament dla młodych teologów/str. 231,Lublin ,KUL, 11.V. 2002r.

„ A wreszcie od kilku wieków biskupi są nieraz nietrafnie mianowani ,są to ludzie ,którym „kręci się w głowach „ z powodu wysokości ,bywają - u nas – zbyt często zwykli karierowicze wiejscy i karykatury osobowościowe .System nominacji dotychczasowy w Kościele łacińskim już się trochę nie sprawdza.|Nuncjusze w krajach konkordatowych pracują wprawdzie w pocie czoła ,żeby kogoś odpowiedniego wynaleźć i przedstawić do nominacji, ale jednak są pod różnymi naciskami np. u nas pod naporem judeochrześcijan ,a i tak na koniec decydują anonimowi urzędnicy watykańscy , ,którzy prowadza swoja politykę”.

O konsolidację elit polskich? Str.272 .Lublin ,23 VIII 2002r.

„4.Po ataku Związku Sowieckiego na Polskę polityka polska, jak i cała kultura została zdominowana przez ateizm oraz przez lobby żydujące. W tej chwili nawet kościelna polityka w Polsce, wraz z nominacjami większości biskupów ,znalazła się w rekach „judeochrześcijan” i trzeba powiedzieć, Jan Paweł II trochę im sprzyja ,uważając, że katolicy żydowskiego pochodzenia przyczynią się jak najbardziej do odrodzenia Kościoła””.

„ Co czynić? Nie ma mądrych, ale od 12 lat cisną się do głowy się do głowy następujące myśli „/str.273.

5/ str. 274 „ Byłoby dobrze rozwinąć całą akcję kontaktów z księżmi proboszczami ,są to ludzie na ogół patriotyczni, nawet w tych diecezjach ,w których biskupi są za UE.Księża mają duży wpływ na ludzi ,a więc także i na wybory. Jest to ważne i z tego względu ,że do samorządów szykuje się co najmniej połowa zwykłych szulerów i karierowiczów,a potem znowu obciążą prawicę”.
------------------------------
Z książki księdza Czesława Bartnika wybrał M.B."

www.facebook.com/…/1700241366909788
olek19801
Ujawniał wrogie siły działające w KK. Cenzurowali kapłana ci, którym zależało na wyciszeniu prawdy.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!
Tymoteusz
„W niektórych wyższych seminariach duchownych klerykom wolno czytać z czasopism tylko „Gazetę Wyborczą”.

Mało nie spadłem z krzesła :-) Trzeba być mało rozgarniętym katolikiem, żeby w takim seminarium pozostać, nie mówiąc już o wierze, no chyba, że chodzi o władzę i o pieniądze...
Quas Primas
„Niektóre pisma ,mieniące się katolickimi ,oskarżają stale Kościół polski i Naród polski o żydobójstwo.Wielkotygodniowy napis na Grobie Pańskim został usunięty przez arcybiskupa , chociaż był to dosłowny cytat z Pisma świętego /” Żydzi zabili PANA Jezusa i proroków , i nas także prześladowali „;l list do Tesaloniczan 2,15/.W niektórych wyższych seminariach duchownych klerykom wolno czytać z …More
„Niektóre pisma ,mieniące się katolickimi ,oskarżają stale Kościół polski i Naród polski o żydobójstwo.Wielkotygodniowy napis na Grobie Pańskim został usunięty przez arcybiskupa , chociaż był to dosłowny cytat z Pisma świętego /” Żydzi zabili PANA Jezusa i proroków , i nas także prześladowali „;l list do Tesaloniczan 2,15/.W niektórych wyższych seminariach duchownych klerykom wolno czytać z czasopism tylko „Gazetę Wyborczą „ … Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich .Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze : z góry albo z dołu. Najwyższe z nich są niemal zarezerwowane tylko dla związanych z Narodem wybranym”