Clicks719
chemikus
2

Kard. Ciappi: Trzecia tajemnica fatimska przepowiada, że odstępstwo w Kościele rozpocznie się od szczytu

Podaje się wiele argumentów za istnieniem nieujawnionego tekstu (fragmentu, dopowiedzenia) trzeciej tajemnicy fatimskiej. Zob. Wątpliwości dotyczące ujawnienia całości III Tajemnicy.
Próbuje się także wskazywać ma możliwe wątki lub treść tej tajemnicy, biorąc pod uwagę wypowiedzi osób, które ja czytały. Zob. Rekonstrukcja treści nieujawnionej części Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej według świadectw osób, które ją przeczytały.
Jedną z osób, które czytały nie ujawnione do tej pory fragmenty trzeciej tajemnicy fatimskiej, jest kard. Mario Luigi Ciappi, Doktor Mistrz Teologii Domu Papieskiego (prywatny teolog papieski) trzech papieży Piusa XII, Jana XXIII i Pawła VI.
Wiemy, że papież Jan XXIII przed swoją decyzja niepublikowania tej tajemnicy dał ja do przeczytania kilku swoim najbliższym współpracownikom. W osobistej korespondencji z prof. Baumgartnerem z Salzburga, kard. Ciappi ujawnił że:
„Trzecia Tajemnica przepowiada między innymi, że wielkie odstępstwo w Kościele rozpocznie się od samej góry.
Natomiast sam papież Paweł VI powiedział w sześćdziesiątą rocznice cudu słońca w Fatimie (16 października 1977):
„Ogon diabła powoduje rozpadanie się świata katolickiego. Ciemność szatana weszła do Kościoła katolickiego i rozprzestrzeniła się na cały Kościół, nawet na jego szczyty. Odstępstwo, utrata wiary, rozprzestrzenia się na całym świecie i na najwyższych poziomach w Kościele„.

(źródło: Zob. o. Gerard Mura, “The Third Secret of Fatima: Has It Been Completely Revealed?” [Trzecia Tajemnica Fatimska: czy ujawniono ją w całości?], czaspismo Catholic, (Transalpine Redemptorists, Orkney Isles, Szkocja, W Brytania) marzec 2002.
^^^www.remnantnewspaper.com/Archives/2013-0731-sisco…)

franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/…/kard-ciappi-trz…
chemikus
Rodzi się jednak w uczciwym sercu naturalne, inne pytanie, mianowicie czy papież Franciszek który zatwierdził 16 lipca 2015 r. dekrety o heroiczności cnót ośmiorga sług Bożych, w tym greckokatolickiego metropolity lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego, wiedział o tym powyższym, haniebnym Liście i znał jego wstrząsającą treść?! Rodzi się też inne b. ważne pytanie, czy Nuncjusz Apostolski abp Celestino …More
Rodzi się jednak w uczciwym sercu naturalne, inne pytanie, mianowicie czy papież Franciszek który zatwierdził 16 lipca 2015 r. dekrety o heroiczności cnót ośmiorga sług Bożych, w tym greckokatolickiego metropolity lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego, wiedział o tym powyższym, haniebnym Liście i znał jego wstrząsającą treść?! Rodzi się też inne b. ważne pytanie, czy Nuncjusz Apostolski abp Celestino Migliore, a potem Jego następca Nuncjusz Apostolski abp Salvatore Pennacchio, przekazują regularnie do Watykanu i do samego papieża, wieści o licznych i b. krytycznych publikacjach w Polsce, względem tego łotra, którego chce się wynieść obecnie na Ołtarze Kościoła?!

Waszej Ekscelencji Adolfowi Hitlerowi oddany sługa Andrzej Szeptycki, arcybiskup - PETYCJA