11:18
Evanjelizacia
1.5K
† 3. veľkonočná streda - Žiť s Kristom je zárukou večného života. viac info tu: www.tkkbs.sk/view.php 25.4.2012 | Mk 16, 15-20 Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a …More
† 3. veľkonočná streda - Žiť s Kristom je zárukou večného života.

viac info tu: www.tkkbs.sk/view.php 25.4.2012 | Mk 16, 15-20 Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.
Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

- ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu nahrávky