Laco Bajzo
Prečo nemôžu ľudia ako pán Balák otvoriť oči tej nemysliacej ,osprostenej a oklamanej väčšine vedenej ako stádo na porážku?
Lebo sám Boh im dal oči ,aby nevideli a uši ,aby nepočuli. Lebo neprijali lásku k pravde ,preto sám Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži,boli korisťou týchto satanských ,globálnych síl a aby neboli spasení.
Ani keby tieto príhovory dával mainstream každý večer ,v …More
Prečo nemôžu ľudia ako pán Balák otvoriť oči tej nemysliacej ,osprostenej a oklamanej väčšine vedenej ako stádo na porážku?
Lebo sám Boh im dal oči ,aby nevideli a uši ,aby nepočuli. Lebo neprijali lásku k pravde ,preto sám Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži,boli korisťou týchto satanských ,globálnych síl a aby neboli spasení.
Ani keby tieto príhovory dával mainstream každý večer ,v hlavnom vysielacom čase ,tak by sa im oči neotvorili.
Lebo opustili Pána, zhrdli Svätým Izraela, odcudzili sa. Beda hriešnemu národu, ľudu s ťažkou vinou, plemenu zločincov, synom skazeným. Opustili Pána, zhrdli Svätým Izraela, odcudzili sa.
Nasledujú falošných pastierov ,ktorí im pomohli dať hlavy do slučky.
To neznamená ,že treba mlčať. Máme bojovať za pravdu,ako by nám šlo o život. Aj ide. :)

Keby nebolo takýchto ľudí ,ako René Balák,boli by sme ako Sodoma a Gomore by sme sa podobali.
Peter(skala)
Dobré otazky na zamyslenie 🤔
Anna Horváthová
, 👍👍👍