Bos016

Rozmyślania o miłości Bożej (28) – O umartwieniu wewnętrznym

Umartwienie wewnętrzne polega na zupełnem i ustawicznem wyrzeczeniu się siebie, w każdym życia wypadku; jak to Chrystus Pan wymaga od tych, których …