One more comment from Wieczne Odpoczywanie Amen
Wieczne Odpoczywanie Amen
„Dziecko było martwe w chwili pobrania tkanki”.

W przypadku badań tkanek płodu śmierć komórki sprawia, że tkanka nie nadaje się do określonego celu: tkanki i narządy muszą zostać pobrane „w ciągu 5 minut” [13, 14], a czasami ma to miejsce, gdy serce dziecka wciąż bije [15, 16] - tak było ujawnione również podczas przesłuchania w sądzie Planned Parenthood. [17, 18]

Zatem pobieranie narządów …More
„Dziecko było martwe w chwili pobrania tkanki”.

W przypadku badań tkanek płodu śmierć komórki sprawia, że tkanka nie nadaje się do określonego celu: tkanki i narządy muszą zostać pobrane „w ciągu 5 minut” [13, 14], a czasami ma to miejsce, gdy serce dziecka wciąż bije [15, 16] - tak było ujawnione również podczas przesłuchania w sądzie Planned Parenthood. [17, 18]

Zatem pobieranie narządów może być rodzajem tortury [19] wykraczającej poza normalną procedurę aborcji. Chociaż nie mamy ostatecznego dowodu, że zbieranie żywych owoców miało miejsce szczególnie podczas wytwarzania linii komórkowych szczepionek, ponieważ „nie jest to rzadkie zdarzenie” [20, 21, 22, 23], istnieją uzasadnione powody do niepokoju. [24]