Marki
Dobrý večer,

www.zsigmond.co.uk/royal_dragon_page.htm tušíte někdo z Vás, zda tento Řád Draka jsou zednáři?
A označení Velkokomandér mají pouze zednáři?

Díky za informace.. 😉More
Dobrý večer,

www.zsigmond.co.uk/royal_dragon_page.htm tušíte někdo z Vás, zda tento Řád Draka jsou zednáři?
A označení Velkokomandér mají pouze zednáři?

Díky za informace.. 😉
Marki
Mnohdy se mi zdá až neuvěřitelná katolická lhostejnost, se kterou přihlížíme k urážkám Boha Otce, jeho Syna i Ducha Svatého, jakož i k urážkám Panny Marie, andělů a světců.
Je dobře známo, že hřích je každé přestoupení Božích příkazů, a to i tehdy, když si ani dobře neuvědomujeme, že přestupujeme Boží zákon a že tedy Boha urážíme. Že jsme se dopustili hříchu, to nás napadne až o určitý čas …More
Mnohdy se mi zdá až neuvěřitelná katolická lhostejnost, se kterou přihlížíme k urážkám Boha Otce, jeho Syna i Ducha Svatého, jakož i k urážkám Panny Marie, andělů a světců.
Je dobře známo, že hřích je každé přestoupení Božích příkazů, a to i tehdy, když si ani dobře neuvědomujeme, že přestupujeme Boží zákon a že tedy Boha urážíme. Že jsme se dopustili hříchu, to nás napadne až o určitý čas později. Mnohem častěji urážíme Boha ze slabosti, uvědomujeme si, že se dopouštíme hříchu, ale naše vůle je slabá na to, aby hříchu zabránila. Leckteré takové hříchy možno hodnotit jako lehké, neboli všední, ale tím se příliš neutěšujme. Hranice mezi lehkým a těžkým hříchem leckdy ani nelze stanovit.

Díky Tuláku za vklady.
TULÁK
TULÁK
Byli dobří a zbožní a nevěděli, kam se obrátit o radu a pomoc.Nebyl mezi nimi žádný zrádce ani nepřítel, a přesto se jeden druhého báli a vůbec si nedůvěřovali.
Marki
Kdyby jen jediný spravedlivý zůstal v Církvi, Bůh zůstane s církví jak slíbil !

„Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ odpověděl mu Šimon Petr.
„Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův,“ řekl mu na to Ježíš. „Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království: cokoli …
More
Kdyby jen jediný spravedlivý zůstal v Církvi, Bůh zůstane s církví jak slíbil !

„Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ odpověděl mu Šimon Petr.
„Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův,“ řekl mu na to Ježíš. „Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi.“


Mt 16, 16-19
Jovana
Pána prosme