TomaszBiał
Środki przymusu celem pobrania wymazu lub zaszczepienia mogą być stosowane do 48 h na polecenie lekarza.
TomaszBiał
Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570
t.j. Dz. U. 2020 poz. 1845
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
One more comment from TomaszBiał
TomaszBiał
Lekarz może zadzwonić na Policję która może użyć siły lub kaftana bezpieczeństwa celem obezwładnienia rodziców i pobranie wymazu. Wszystko zgodnie z prawem z ustawą z 8 października 2020 zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych art 36.punkt1
scythia
Dziękuję za materiał. Postaram się udostępnić gdzie tylko będę mógł. Zacznę od mojej zaczadzonej medialną propagandą rodzinki. Pozdrawiam
JezusMaryja1
To jest chory system i opetani ludzie...
Brygada Świętokrzyska NSZ
.....gdyby nie byli opętani nie służyli by świadomie lucyferowi !