Clicks656

Oddanost PRVNÍ SOBOTY

Oddanost PRVNÍ SOBOTY

Sestra Lucie, 2005: „Ano, 25. 3. 1984 to bylo vykonáno tak, jak žádala Naše Paní.” Papež Benedikt XVI. 13. května 2010 ve Fatimě: „Mýlil by se ten, kdo by si myslel, že prorocká mise Fatimy je ukončena. V Písmu svatém často vidíme, že Bůh hledá spravedlivé, aby zachránil lidstvo a totéž činí tady ve Fatimě, když se ptá: „Chcete nabídnout Bohu, že budete snášet všechna utrpení, která vám sešle, na smír za všechny hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků?”

PRVNÍ SOBOTY se vrací! - Ve shodě s úmysly Panny Marie, které dala ve Fatimě Proč pět prvních sobot? Počet pěti smírných sobot zdůvodnila později Lucie tímto vysvětlením, jež jí bylo vnuknuto: „Dcero, důvod je jednoduchý: je pět druhů rouhání vyřčených proti Neposkvrněnému Srdcí Marii.

1.Rouhání vůči Mariinu Neposkvrněnému Srdci.
2.Potupné řeči proti trvalému panenství Mariinu.
3. Rouhání proti božskému Mariinu mateřství.
4. Ničemnosti, které byly zasévány do srdcí dětí, lhostejnosti, pohrdání a nenávist vůči Matce Boží.
5. Hanobení Mariiných obrazů a soch.

První soboty v měsíci - podmínky smírných pobožností:
1. Jít ke sv. zpovědi (nemusí být přímo první sobotu);
2. Modlitba sv. růžence (jedna část);
3. Rozjímání (15 minut);
4. Přijetí svatého přijímání;

- Jednání musí být vedeno úmyslem věnovat Neposkvrněnému Srdci Mariinu smírné modlitby za všechny hříchy, lhostejnosti, urážky, které byly vůči němu spáchány.

„Duši, která takto bude uctívat mé Neposkvrněné Srdce, slibuji, že v hodině smrti obdrží všechny milosti potřebné ke spáse”.

Světová válka nemusela být, komunismus nemusel tak šílet. Skoro 70 let trvalo, než Církev udělala v osobě papeže to, o co prosil Bůh skrze P. Marii. Proč Rusko? 1917 – revoluce – není Bůh, není náboženství, není hřích, člověk může dělat co chce. Fatima je jediné místo, jediné
poselství, ke kterému se papežové tolikrát vraceli. Mnohá poutní místa jsou uznaná za pravá, ale Fatimu papežové respektovali. Dnes se každý z nás může Srdci P. Marie obětovat a zapojit se do spásy tohoto světa. Tak jako dříve, tak i dnes Bůh ledá lidi sobě věrné, aby mohl
zachraňovat tento svět. Osobní zasvěcení Neposkvrněnému Mariinu Srdci - nejvyšší bod mariánské úcty: Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s tebou chci žít v
dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. AMEN.

A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!

rovecne.farnost.cz/…avodaj_novy_jeruzalem52013.pdf

Web:
www.sekretariatfatimski.pl

Krucjata/ Crusade:
jednaintencja.pl/en/home-2

Facebook:
facebook.com/WielkaNowennaFatimska

TV youtube:
youtube.com/…annel/UCLAjHF1P999_avgbEouADPw

TV Gloria:
@TV Fatima

e-mail: fatima@smbf.pl
Soport
ZŘÍKÁM SE SATANA JENŽ VYDÁVÁ SE ZA MATKU KRISTOVU JAKO ZJEVENÍ BÍLÉ, PŘESLAZENĚ JEDOVATÉ, NA BÁZI DUCHAŘINY, OKULTIZMU, SATANOVA NÁBOŽENSTVÍ VATIKÁNU. VE JMÉNU JEŽÍŠE KRISTA SPASITELE - NECH´T NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMA PADNE ZPĚT DO PEKEL ODKUD VZEŠLO! STAŇ SE! HALELUJAH!
Hermenegild
Soport, raz budeš veľmi plakať, ako si sa mýlil, ako zarytý ateista. Matka Božia, Soport je aj tvojim dieťaťom, otvor mu oči a ukáž mu nebeskú krásu.
Soport
Matka božia katolícka JE SATAN.
Soport
ZŘÍKÁM SE SATANA JENŽ VYDÁVÁ SE ZA MATKU KRISTOVU JAKO ZJEVENÍ BÍLÉ, PŘESLAZENĚ JEDOVATÉ, NA BÁZI DUCHAŘINY, OKULTIZMU, SATANOVA NÁBOŽENSTVÍ VATIKÁNU. VE JMÉNU JEŽÍŠE KRISTA SPASITELE - NECH´T NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMA PADNE ZPĚT DO PEKEL ODKUD VZŠLO! STAŇ SE! HALELUJAH!
Peter(skala)
Soport je posadnutý démonom pomstychtivosti a nenávisti, preto nedokáže odolať utokom démonov a nimi tak ovládaní sa ženie do boja proti Žene odetej slnkom z Apokalypsy

... ženie sa ako Šavol a pri pohlade na kamenovanie Štefana (dnes kresťanov-katolikov) sa len pyšne prizerá a namyslene odporuje zdravému rozumu.

jeho pád z końa má svoj čas, otazne je, či sa obrati ako Pavol alebo skončí na …More
Soport je posadnutý démonom pomstychtivosti a nenávisti, preto nedokáže odolať utokom démonov a nimi tak ovládaní sa ženie do boja proti Žene odetej slnkom z Apokalypsy

... ženie sa ako Šavol a pri pohlade na kamenovanie Štefana (dnes kresťanov-katolikov) sa len pyšne prizerá a namyslene odporuje zdravému rozumu.

jeho pád z końa má svoj čas, otazne je, či sa obrati ako Pavol alebo skončí na kríží ako NEkajuci lotor
Peter(skala)
Kali...to si zabiiiiiiiiil, to by mi na um neprišlo...si vystihol :)
Peter(skala)
Soport ...sám si satan, lebo nemáš zmysel pre Božie záujmy. Odid do pekla so svojimi ruhavými komentármi a nevracaj sa s nimi, lebo tvoju hlavu rozdrtí práve tá Žena, ktorou pohrdaš a ten, ktorý bojuje v Božom mene - sv.arch.Michal, bráň nás v boji proti zlu a mocnostiam tohto sveta, nech ich Boh zavráti do pekelných priepastí. Všemohúci Boh Otec, neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého, …More
Soport ...sám si satan, lebo nemáš zmysel pre Božie záujmy. Odid do pekla so svojimi ruhavými komentármi a nevracaj sa s nimi, lebo tvoju hlavu rozdrtí práve tá Žena, ktorou pohrdaš a ten, ktorý bojuje v Božom mene - sv.arch.Michal, bráň nás v boji proti zlu a mocnostiam tohto sveta, nech ich Boh zavráti do pekelných priepastí. Všemohúci Boh Otec, neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc a sláva na veky, vekov. Amen.
Soport
Naše muslimská paní Fatima. "Naše vaše paní" je satan.
Soport
Peter skala satanov sluha - Nemusím vyvíjet žádné úsilí na tvé rozkrytí. Tvé letité satanovy římskokatilické sračky z tebe létají na povel. Čím tvé srdce překypuje, to ti stříká z huby. To už nemůžeš ovládnout, jsi zcela pod vlivem panenky marie - satana:) Dej si velký pozor, abys v pekle definitivně neskončil sám se svou bezbřehou nenávistí k Bohu.
Soport
ZŘÍKÁM SE SATANA JENŽ VYDÁVÁ SE ZA MATKU KRISTOVU JAKO ZJEVENÍ BÍLÉ, PŘESLAZENĚ JEDOVATÉ, NA BÁZI DUCHAŘINY, OKULTIZMU, SATANOVA NÁBOŽENSTVÍ VATIKÁNU. VE JMÉNU JEŽÍŠE KRISTA SPASITELE - NECH´T NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMA PADNE ZPĚT DO PEKEL ODKUD VZŠLO! STAŇ SE! HALELUJAH!
Hermenegild
Admin, prečo tieto rúhavé komentáre už nie sú zmazané, len odradia.
Strážce
Ty se satana nezříkáš, co, Kastráte? Je to vidět. 🤑