Anton Čulen
51.4K

Video: Posolstvo Trevignano Romano 18. mája 2021

Video: Posolstvo Trevignano Romano 18. mája 2021. alianciazanedelu.sk/archiv/9021

Deti moje, ďakujem vám, že ste tu boli v modlitbe a že ste počúvali moje volanie vo vašom srdci.
Milované deti, nečakajte na posledné chvíle, ale chyťte ma za moje ruky a nechajte sa viesť tam, kde niet neprávosti, namyslenosti a pýchy.
Deti, Zem čoskoro prejde najväčšou očistou, vody zaplavia pevninu a oheň zostúpi z neba. Majte odvahu vo viere a poddajte sa Ježišovi, svojmu Bohu.
Spása bude pre môj ľud, nebojte sa, ale buďte pripravení.
Modlite sa za Cirkev, odtiaľ prišli rozdelenia a ja im hovorím: KÁJAJTE SA, kým nie je neskoro, a preto Pán Ježiš trpí.

Modlite sa, vy, moje deti, lebo bojovníci budú čoraz silnejší, modlite sa za svätých kňazov, pretože to veľmi potrebujú.

Teraz vás zanechávam so svojím svätým požehnaním v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

alianciazanedelu.sk/archiv/9021

Trevignano Romano 13. mája 2021
Večeradlo a procesia pri príležitosti sviatku Panny Márie Fatimskej (Poľsko)


Moje milované deti, ďakujem vám, že ste tu prišli a sa modlili v tento mimoriadny deň. Milované deti, tak ako vo Fatime, aj dnes vás žiadam, aby ste sa čím skôr obrátili, lebo teraz čas sa napĺňa.

Deti moje, dnes ste potešili moje Najsvätejšie Srdce modlitbou a vašou vierou, o ktorú vás prosím, aby ste si ju vždy zachovali pevnú, a ja vám sľubujem svoju svätú ochranu.

Teraz vám žehnám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

alianciazanedelu.sk/archiv/9021
Laco Bajzo
Ovečky Františka Bergoglia nazýva "moje milované deti" ? Za ich vernosť "svätému otcovi" a jeho kléru?
Anton Čulen
Bajzo, Bajzo, čítať pozorne nie je tvoja silná stránka: "Modlite sa za Cirkev, odtiaľ prišli rozdelenia a ja im hovorím: KÁJAJTE SA, kým nie je neskoro, a preto Pán Ježiš trpí".
Hermenegild
Vedeli ste, že štát nemá záujem na demografickom raste Slovenska.? Civilné sobáše sa môžu konať len za účasti snúbencov a svedkov? Bez rodičov? Snúbenci si hľadajú prírodné exteriéry na sobáš, aby tam mali rodičov? Je to strašný podvod na ľuďoch.
Laco Bajzo
Čulen- sedem krát tam spomína tie deti ,takže sa pýtam ,či to myslí Bergogliove ovečky?