didimos
Jojo, je to sranda..ale chápejte...ti politici jsou jen krizoví herci, postavení načas na podium, a za nimi je skryta pravá moc!! Oni aby se udrželi na tom podiu ( v korytech..) tak budou zpívat písně o Boží přírodě, pravdě spravedlnosti...budou prostě brzo volby... 😇 😍
U.S.C.A.E.
V Rusku, na Ukrajine a v iných slovanských krajinách je veľa chrámov zasvätených sv. Mikulášovi; medzi najstaršie patrí Chrám sv. Mikuláša v Ľvove z konca 13. stor. V Gréckokatolíckom obrade je svätý biskup a divotvorca Mikuláš veľmi uctievaný. Jeho ikona sa spravidla nachádza v základnom rade ikonostasu celkom vľavo (na sever). Okrem základného sviatku, ktorý slávime 6. decembra, a vtedy je aj …More
V Rusku, na Ukrajine a v iných slovanských krajinách je veľa chrámov zasvätených sv. Mikulášovi; medzi najstaršie patrí Chrám sv. Mikuláša v Ľvove z konca 13. stor. V Gréckokatolíckom obrade je svätý biskup a divotvorca Mikuláš veľmi uctievaný. Jeho ikona sa spravidla nachádza v základnom rade ikonostasu celkom vľavo (na sever). Okrem základného sviatku, ktorý slávime 6. decembra, a vtedy je aj známe obdarovanie detí darčekmi, je v kalendári uvedený aj sviatok prenesenia jeho ostatkov do Bari 9. mája. V Taliansku patrí medzi veľmi obľúbených svätých, v Rusku má veľmi veľkú úctu, čo sa prejavilo aj pri príchode sv. ostatkov biskupa sv.Mikuláša do viacerých ruských miest, kde prišli státisíce veriacich. V Grécku ho uctievajú ako ochrancu námorníkov.

farnostdavidov.org/sv-mikulas/

mnohí ani nevedia ako ich toto spája s KC 😊 to je v pravoslávnom svete unikát ten sviatok deviateho mája, rusi ho totiž tiež slávia a ten sviatok sa ustanovil na popud Pápeža Urbana II
Dr. Solfernus GTV
Specielně pro Vás o socialismu a křesťanství 😉 Kresťansko-socialistické hnutie | FacebookMore
Specielně pro Vás o socialismu a křesťanství 😉 Kresťansko-socialistické hnutie | Facebook
Stylita
Absolvent marxismu leninismu socialista Zaorálek mluví o nebi. Už to je malý zázrak. 😊
Martina Bohumila Lutherová
Třeba konečně začne jako křesťan mluvit
ve Svatém Duchu ne v zatuchlém starověku-
s latinou a mocí meče řkc.
U.S.C.A.E.
lekári a právnici sa vyučujú v latinskom jazyku a zo zjavného dôvodu pojmy v mŕtvom jazyku majú pevný až by som povedal nehybný význam
U.S.C.A.E.
socialista a kresťan to sú pojmy vzájomne sa vylučujúce človek môže byť iba jedno z toho ale možnože sa obráti Boh má rôzne cesty pre Milosť
Stylita shares this
845
Dokumenty.

...
výběr dokumentů o víře , svatých z české a slovanské sekce
U.S.C.A.E.
o protestantizme tam nie je nič 😊
U.S.C.A.E.
Akonáhle muž prišiel do styku s Elizeovýmii kosťami, ožil a postavil sa na nohy (2 Kráľ 13, 21)

Ľudia dokonca odnášali k chorým šatky a zástery, ktorých sa (Peter) dotkol, a zlí duchovia ich opúšťali (Sk 19, 12).
U.S.C.A.E.
Učiteľ Cirkvi a stĺp viery svätý Bazil Veľký hovorí: Ten, kto sa dotýka kostí mučeníka, ten aj prijíma z tej moci milosti, ktorá prebýva v tele mučeníka. História prvotnej kresťanskej Cirkvi ale aj naša doba nám pripomínajú, že ostatky svätých boli vždy spomínané a medzi veriacimi hlbokou zbožnosťou uctievané, najmä rozličné ostatky svätých mučeníkov a veľkých askétov (tzv. ctihodných), ktoré …More
Učiteľ Cirkvi a stĺp viery svätý Bazil Veľký hovorí: Ten, kto sa dotýka kostí mučeníka, ten aj prijíma z tej moci milosti, ktorá prebýva v tele mučeníka. História prvotnej kresťanskej Cirkvi ale aj naša doba nám pripomínajú, že ostatky svätých boli vždy spomínané a medzi veriacimi hlbokou zbožnosťou uctievané, najmä rozličné ostatky svätých mučeníkov a veľkých askétov (tzv. ctihodných), ktoré sa zachovali napríklad len v podobe kostí a dokonca aj len prachu a popola.
Martina Bohumila Lutherová
Mike ty se stále kolem mne točíš jako klubko zmijí.
Na mě však nedosáhneš ani mě tvoje , pisipisi
nemohou uštknout. Moje krev je čistá - Krev Božích
dětí - ta se nesmísi s hadí krví.
U.S.C.A.E.
to ja nie kvôli vám ale neukotvených predsa len môžete zvádzať aj keď vám ani to moc nejde jedného ste namotali ale ten už bol nalomený a zjavne a nechcem aby ste ďalšieho ináč dohnalovcom uznávam že preložili aj text príhovoru kde sa hovorí o napiklení hladomoru stalinom ako o príklade veľkého zla
Martina Bohumila Lutherová
Během chvíle, kdy něco ze Světla pronesu,
okamžitě nastoupíš s klubkem hadů
abys Světlo matným sklem a hadím jazykem
zeslaboval.
Martina Bohumila Lutherová
Toto je křesťanství, za které byl ukřižován
Kristus Ježíš, není to výsměch všemu svatému?
Martina Bohumila Lutherová
😊
Prosím zachovejte klid. Vše běží podle plánu. Elity, zednářské lóže a NWO jsou minulostí. To nejlepší nyní přijde. Slova v.v. putina.
tadesco.org/…stena-31-q5-2q21-pravda-recena-v-televizi-booooom/