Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks59
vi.news

Hồng Y Sarah nên trừ tà Giáo đường Thánh Peter - Đức ông Bux

Giáo đường Thánh Peter, cần phải được trừ tà sau khi nó bị ô uế bởi Pachamama, Đức ông Nicola Bux, nói với LaFedeQuotidiana.it (ngày 10 tháng 11).

Khi chính giáo hội tôn sùng một thần tượng trong một nhà thờ, Chúa sẽ từ bỏ nó, và chúng ta cần phải đưa người trở lại, Bux giải thích.

Do đó, "Hồng Y Sarah, Trưởng ban thờ phượng thiêng liêng, có thể thực hiện một lễ trừ tà trong Giáo đường Thánh Peter và từ đó thanh tẩy thánh đường."

#newsQkjlteipyl