tahamata
"Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!
Wzdycha i i tęskni dusza moja do przedsionków Pańskich."

(Ps 83,2-3)
oczy_szeroko_otwarte
"Wielkie są dzieła Pańskie,
mogą ich doświadczyć wszyscy,
którzy je miłują"
(Ps 111,2)