Clicks78

Modlitwa wszystko może

jacek2pp
Dnia 15.01.1991 r. Córko Moja. Człowiecze, bądź zawsze pojednany z twoim Bogiem, bo nie znasz ani dnia ani godziny. Co stanie się z ogromną liczbą dusz, jeśli nastanie największa z wojen? Świat stoi …More
Dnia 15.01.1991 r.
Córko Moja. Człowiecze, bądź zawsze pojednany z twoim Bogiem, bo nie
znasz ani dnia ani godziny. Co stanie się z ogromną liczbą dusz, jeśli nastanie
największa z wojen? Świat stoi w obliczu wielkiego zagrożenia. Siły bestii
wzniecają już w wielu krajach pochód śmierci.
Mocodawców i tych, którymi posłużą się do wywołania największej z wojen,
dotkną straszliwe kary, a fundamenty ziemskiego jestestwa zostaną wstrząśnięte.
Naród, który dopuścił się zamknięcia granic przed Bogiem i dąży do rozlewu
krwi bezbronnych, ponownie ściągnie na siebie gniew Boży.
Sprawiedliwi, wzywam was. Ci, których jeszcze nie znam, dokonają
oczyszczenia u stóp Matki Bożej Miłosierdzia. Człowiecze, pozostaw Mi
wolność posługiwania się Tobą. Dopuść Mnie do siebie. Ufaj Mojej Matce. Matka
Boża Ostrobramska wspomoże wierny lud, któremu będzie dane odrzucenie
niewoli ciemności.
Ktokolwiek wypowiada: Jezu, ufam Tobie, nie zawiedzie się. Bóg nigdy nie
pozostawia swoich dzieci.
Czyńcie wszystko, co tylko możliwe, by trwać w świętości. Nadchodzi czas,
jakiego nigdy nie było dotąd.
Cała ziemia oblecze się we włosienny wór, bowiem czas ostateczny stoi u waszych
drzwi. Moja Polska modli się o wiele, o pokój na świecie, wynagradza wiele za
grzechy świata. Wniknijcie całym sercem i umysłem w To, co teraz wam
powiem, Moje dzieci, zrozumcie, że cudowną bronią, chroniącą świat przed
wojną, jest modlitwa.
Ktokolwiek twierdzi, że jest inna cudowna broń, pochodzi od kłamcy. Nie
pozwólcie zatem wytrącić sobie z rąk tego cudownego oręża, jakim jest modlitwa.
Czytajcie Pismo Święte każdego dnia, a będzie wam dana łaska rozpoznawania
znaków czasu.
Ja, Jezus Chrystus, mówię, że czas wojny jeszcze nie nadszedł.