Stylita
22.1K
Žito
Dobrá práce, Stylito. 🤗
Stylita
autor Alojz Čobej
Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v roku 1957 absolvoval štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Prešove. Pôvodne pôsobil ako stredoškolský pedagóg vBanskej Bystrici, od roku 1972 bol vedúcim literárno-dramatickej redakcie štúdia Československého rozhlasu v Banskej Bystrici, v rokoch 19902000 pôsobil ako odborný lektor latinského jazyka na Univerzite …More
autor Alojz Čobej
Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v roku 1957 absolvoval štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Prešove. Pôvodne pôsobil ako stredoškolský pedagóg vBanskej Bystrici, od roku 1972 bol vedúcim literárno-dramatickej redakcie štúdia Československého rozhlasu v Banskej Bystrici, v rokoch 19902000 pôsobil ako odborný lektor latinského jazyka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí ako dramaturg a režisér v Rádiu Lumen. V registračných protokoloch a operatívnych zväzkoch ŠtB je evidovaný ako agent a dôverník pod krycími menami Mistrík a Lojzo. Spoluprácu s komunistickou Štátnou bezpečnosťou začal podľa spisu v roku 1978.
Tvorba
Debutoval hrou Ja musím byť zbojník na motívy ľudových jánošíkovských rozprávok, ďalšie jeho hry čerpajú námety zo súčasnosti, venoval sa aj historickej tematike. Je autorom rozhlasových dramatizácií prozaických a básnických predlôh domácich i zahraničných autorov. Napísal detské hry a libretá muzikálov (Na zelenej lúke, 1974; Vláčik do rozprávky, 1975; Princezná je smutná, 1977;Tajomstvo starej šperkovnice, 1981 a Ako išlo vajce na vandrovku i.). Je tiež textárom a skladateľom piesní pre deti, populárnych skladieb a zábavnej hudby.
zdroj:
sk.wikipedia.org/wiki/Alojz_Čobej