Clicks1.2K

Która religia jest Chrystusowa?

Dwa czy trzy miesiące temu w poczekalni toczyła się ożywiona rozmowa, jak to źle się dzieje, ile nieuczciwości, jak by to wszystko się zmieniło, gdyby wszyscy byli gorliwymi katolikami, co nas czeka po śmierci i o niebie.

- Ale kto się tam dostanie? – westchnęła jedna z pań.
- Kto zechce – odrzekłem – tylko ci pójdą na potępienie, którzy koniecznie tam iść chcą, bo więcej trzeba znieść dla piekła niż dla nieba; słowem, wedle dobrowolnego wyboru każdy ma już na tym świecie przedsmak nieba albo piekła. – Przepraszam, jeżeli można spytać, czy pani jest katoliczką?
- Ma się rozumieć, katoliczką jestem.
- To tym łatwiej nam się zrozumieć.
- A gdyby kto nie był katolikiem? – wtrąciła druga pani. – Ja na przykład jestem prawosławną.
- Wtedy musimy sięgnąć głębiej. Wszyscy ludzie są sobie braćmi, a prawosławni nawet tegoż samego Chrystusa Pana czczą. Nie można by jednak powiedzieć, że religia prawosławna to także religia, którą Chrystus Pan założył.
- A to dlaczego?
- Bo prawda jest tylko jedna, tak i nie – nie może być razem prawdą. Otóż my twierdzimy, że Ojciec św. jest widzialną głową Kościoła Chrystusowego, prawosławni zaś temu przeczą. Nie mogą być obydwa te zdania prawdziwe.
- Słusznie.
- Otóż Chrystus Pan wiedział, że nastąpią różne odszczepieństwa i dał jasną normę, po której możemy poznać Jego Kościół, zwracając się bowiem do św. Piotra rzekł: „Ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój” [Mt 16, 18]. Jego więc Kościołem jest ten, który na tej opoce się wspiera, a następcami św. Piotra to nie carowie rosyjscy, ale papieże.

M K
Armia_Reszty
Jest tylko jeden Ojciec - w Niebie.