V tomto článku je vysvetlená katolícka náuka o homosexualite a jej spojitosť s modlárstvom. Tento článok tiež odhaľuje heretické učenie o homosexualite, ktoré sa nachádza v katechizme Jána Pavla II. a tiež satanskú aztécku ríšu a jej ohavné hromadné obetovanie ľudí.
vatikankatolicky.com

Modlárstvo sekty II. vatikánskeho koncilu a jej bezuzdá homosexualita

Písmo učí, že homosexualita je dôsledkom modloslužby. 1. kapitola Listu Rimanom – „Pretože hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako …
Blahovec01
++++++++++++++++
Perfektný článok! Zdôvodnené, vyargumentované...