CÓRKA MARYI
"Nigdzie indziej nie usłyszycie prawdy o Moim Powtórnym Przyjściu, bo żadnemu z was nie dano władzy mówienia do całego świata w imieniu Tego, Który was stworzył."