hr.news
227

Malteški red: Ljutita pisma protiv kardinala Tomasija

Predsjednici većine nacionalnih udruga Malteškog reda žalili su se na planirane reforme kardinala Tomasija u pismu Franji od 12. kolovoza.

Tomasi je predložio prijenos odgovornosti za Red s laičkih članova na 36 proglašenih vitezova koji su položili zavjete čistoće, siromaštva i poslušnosti.

Pismo predstavlja antikatoličko njemačko krilo i njegove saveznike iz Belgije, Engleske, Francuske, Hong Konga, Mađarske, Libanona, Nizozemske, Filipina, Portugala, Skandinavije, Singapura, Španjolske.

Igraju na suze, prijeteći da bi dobrotvornim aktivnostima za siromašne, bolesne i [masovne] useljenike mogla biti učinjena "znatna šteta".

Time pokušavaju ocrniti Tomasija i neokardinala Gianfranca Ghirlandu, koji je bio među autorima prijedloga koje je odbilo sadašnje vodstvo Reda.

Drugo pismo u kojem se protive reformi napisali su članovi Upravnog vijeća osnovanog 1999. godine, koje reformu naziva "povratkom vodstva profesije".

Prema LaNuovaBq.it, antikatoličko njemačko krilo također stoji iza drugog pisma. Oni se bore protiv Tomasijeve volje da obnovi vjersku prirodu reda.

Slika: © Giorgio Minguzzi, CC BY-SA, #newsHvwmookzse