Lekarka odpowiada przed sądem za to, że nie przebadała kobiety mającej zawał i wysłała ją na oddział covidowy. Pacjentka zmarła

Lekarka odpowiada przed sądem za to, że nie przebadała kobiety mającej zawał i wysłała ją na oddzia…

Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Bartłomiej Romanek W częstochowskim sądzie rozpoczął się …
real898
Ubrani na biało mordercy
starski
Ponad 100 tys ludzi zmarło przez to że "choroba wiodącą" jest kowid...
jac505
Art. 68 Konstytucji RP pkt 1 i art. 160 KK. W uczciwym sądzie każda taka jak tu opisana sprawa musi być wygrana !
Sławomir Sokołowski
Oczywiście wygrana przez pokrzywdzonego, a nie mordercę, uważającego się za lekarza. Obecnie "po pierwsze nie szkodzić" odnosi się do nieszkodzenia koncernom, zamiast chronienia zdrowia i życia ludzi. Ślepo posłuszni są tyle samo warci, co płatni mordercy!!!
jac505
Lekarze od początku byli zainteresowani zbijaniem majątków na chorych. Ten zawód to pomysł szatański, bo nie tak powinno następować uzdrowienie, lecz przez przyznanie się przed Bogiem do błędów, grzechów, do poczynienia pokuty, wybaczenia innym, pozostawieniu Bogu co, kiedy i jak uleczy. Taka droga, doprowadziła by do odejścia z tej ziemi nie nawróconych grzeszników, którzy nie zostali uleczeni …More
Lekarze od początku byli zainteresowani zbijaniem majątków na chorych. Ten zawód to pomysł szatański, bo nie tak powinno następować uzdrowienie, lecz przez przyznanie się przed Bogiem do błędów, grzechów, do poczynienia pokuty, wybaczenia innym, pozostawieniu Bogu co, kiedy i jak uleczy. Taka droga, doprowadziła by do odejścia z tej ziemi nie nawróconych grzeszników, którzy nie zostali uleczeni przez Boga i świat byłby o wiele, wiele lepszy, bo pozostaliby prawdziwie nawróceni, oczyszczeni ze zła, przemienieni ludzi, którzy staliby się o wiele ostrożniejsi w życiu, nie czyniliby już innym krzywdy.