ptyś
5377

Lefebryści przeciwni kanonizacji Jana Pawła II

„Od tych kanonizacji wybaw nas, Panie” - pisze przełożony francuskiego dystryktu Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, ks. Régis de Cacqueray-Valménier komentując zapowiedziane na 27 kwietnia 2014 r. …More
„Od tych kanonizacji wybaw nas, Panie” - pisze przełożony francuskiego dystryktu Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, ks. Régis de Cacqueray-Valménier komentując zapowiedziane na 27 kwietnia 2014 r. ogłoszenie świętymi błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II.
Przypomina słowa francuskiego pisarza Françoisa Mauriaca, który na wieść o kanonizacji Piusa X oświadczył: „Ten święty nie jest z mojej parafii”. - To zdanie przyszło mi na myśl, gdy na konsystorzu 30 września papież Franciszek zapowiedział kanonizację papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Jeśli ci dwaj papieże mieliby, niestety, zostać kanonizowani, będą być może uważani za świętych Kościoła soborowego, ale ta kanonizacja nie uczyni z nich jednak świętych Kościoła katolickiego - uważa lefebrystowski duchowny.
Odnosząc się do postaci Jana XXIII wskazuje, że zamiast drugiego cudu przypisywanego jego wstawiennictwu, decydującym argumentem dla jego kanonizacji było dla papieża Franciszka zwołanie przez Jana XXIII Soboru Watykańskiego II …More
ptyś
Od tych Lefebrystów wybaw nas, Panie.
🙏
ptyś
ptyś
Od tych Lefebrystów wybaw nas, Panie
🙏
KIRKOR
😀
ptyś
Od tych Lefebrystów wybaw nas, Panie
🙏