WYKLĘTY
" Niech przed Starym Testamentem Nowych Praw ustąpi czas"