Clicks35
lt.news

Viganò apie bažnyčios mirties barškėjimą

Vyskupų ir kunigų griovimas vis dar išlikusiam katalikiškumui žymi Bažnyčios nusileidimą į kapą, rašo arkivyskupas Viganò AldoMariaValli.it (liepos 14).

Jis paaiškina, kad Dievas nori, kad Bažnyčia imtų Kristų viskuo, net ir savo kančioje. Todėl jos baisus mirties barškėjimas yra Viganò reikalinga jos prisikėlimo prielaida, nes šiuo „Atpirkimas yra užbaigtas“.

Dalyvaujame Atpirkimo darbe ne pasyviai, o kaip aktyvūs veikėjai, Viganò paaiškina: „Tai mes galime pasakyti, kad esame kunigiški žmonės“.

Todėl vyskupų apostazijos ir Bažnyčios kančios akivaizdoje mes negalime būti tikrai pesimistai, pabrėžia Viganò.

Jis primena, kad kunigai buvo pirmieji, kurie norėjo nužudyti Kristų, „todėl nenuostabu, kad Bažnyčios kančios metu būtent jie tyčiojasi iš to, ko jų akla siela nebesupranta“.

#newsCfsuxfexnz