Clicks904
csk.news
9

Pro-homosexuálny arcibiskup vysvetľuje, prečo nemal na Boha čas

Pápežská akadémia života, ktorú viedol arcibiskup Vincenzo Paglia, odpovedala kritikom na ich koronavírusový dokument, ktorý Boha ani len nespomenul (AskaNews.it, júl). 29).

Pri nafúknutých formuláciách Paglia vysvetľuje, [nespomínajúc Boha] že chce „komunikovať“ Boha spôsobom prístupným pre všetkých.

Jeho cieľom je hovoriť „k čo najširšiemu publiku, k veriacim i neveriacim“, pretože „sme tu, aby sme sa zaoberali vážnymi otázkami, ktoré súvisia s budúcnosťou ľudstva ako celku“ (nie s Bohom).

Pravdou je, že „ľudstvo ako celok“ sa o Paglieho dokumenty nemohlo menej zaujímať.

#newsQtowejsost

Dana22
petícia:Zastavte nenávisť voči katolíkom!

citizengo.org/…/181386-stop-nie…

Neznášanlivosť voči katolíkom a katolíckej cirkvi, žiaľ, už nie je v Poľsku okrajovým javom.

Profanácie obrazov Ježiša Krista, Márie a svätých. Akty vandalizmu v kostoloch, znesvätenie hrobov v katolíckych cintorínoch, útočné „diela“ súčasných „umelcov“, provokatívne a rúhavé prejavy bojovníkov ideológie LGBT.

Prosím, …More
petícia:Zastavte nenávisť voči katolíkom!

citizengo.org/…/181386-stop-nie…

Neznášanlivosť voči katolíkom a katolíckej cirkvi, žiaľ, už nie je v Poľsku okrajovým javom.

Profanácie obrazov Ježiša Krista, Márie a svätých. Akty vandalizmu v kostoloch, znesvätenie hrobov v katolíckych cintorínoch, útočné „diela“ súčasných „umelcov“, provokatívne a rúhavé prejavy bojovníkov ideológie LGBT.

Prosím, podpíšte petíciu predsedovi vlády Morawieckimu - ZASTAVTE SA K Katolíkom!

Je to všetko poburujúce, ale agresia voči materiálnym predmetom uctievania a náboženských symbolov je zvyčajne iba začiatkom toho, čo príde neskôr ... fyzických útokov na kňazov, mníšky, veriacich.

Len minulý rok sme sa zaoberali šiestimi dokumentovanými útokmi na katolíckych kňazov (brutálne bitie, bodnutie, útoky s nebezpečnými predmetmi) v Częstochowe, Mosine, Štetíne, Turku, Varšave a Vroclavi.

V tomto roku sa naďalej intenzívne podnecuje nenávisť voči kňazom, katolíckej cirkvi a veriacim, čo znamená, že počet podobných zločinov sa pravdepodobne zvýši.

Medzitým má každý právo žiť bez urážok, ponižovania a násilia.

Zastavme eskaláciu nenávisti voči katolíkom! Žiadam vás, aby ste podpísali petíciu predsedovi vlády Morawieckimu.

Ak problém násilia v Poľsku každým rokom narastá, a to nielen na internete, ale aj na verejnosti, proti katolíkom, platí to aj pre odvážnejšie chvály alebo podnecovanie k páchaniu zločinov voči veriacim katolíckej cirkvi.

Bohužiaľ, stále častejšie sú aj prípady škodlivého narušenia počas svätej omše, služieb, obradov alebo rituálov. Je to podobné s vandalizmom, zničením majetku chrámov a miest náboženského uctievania katolíkov.

Čiastočne je to preto, že v mnohých významných médiách existuje takmer otvorený súhlas s urážkami, ponižovaním a nenávisťou voči katolíkom, katolíckej cirkvi a viere.

Našou petíciou chceme vyzvať poľské orgány, aby:
• prijať všetky potrebné opatrenia na zabránenie tzv zločiny z nenávisti voči katolíkom
• aktívne a verejne vystupujúce proti nenávisti a násiliu voči veriacim
• dôkladný výskum a stíhanie zločinov z nenávisti proti katolíckemu náboženstvu a jeho nasledovníkom
• úzke medzery, ktoré zakazujú účinnú ochranu napadnutým osobám z dôvodu ich viery v Ježiša Krista.

Verím, že iba reakcia a silná opozícia môžu zastaviť páchateľov trestných činov motivovaných nenávisťou voči katolíkom, preto vás žiadam, aby ste podpísali našu petíciu.

Ďakujem za všetko, čo robíš,

Paweł Woliński s celým tímom CitizenGO
Coburg
Ono to nastane ako úplná pohroma, podplatený a slobodomurármi navigovaný dav bude "pôsobiť" ako za Veľkej francúzskej revolúcie. alebo skôr ako pred Kaifášom a Pilátom.
ekans
ty už jsi začal, ve stylu propagace falešných zjevení 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Dana22
Theodorá-Máriá
TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ
Na wikip. bylo ještě před cca 3-4 roky uvedeno,
že pan Ignác z L. byl maran t.j. kryptožid 😇
Dnes už to nenajdeš Dannko. 🤕
Dana22
www.lumendelumine.cz/index.php

www.lumendelumine.cz/index.php

Tajná jednání osvícenců
V pondělí Svatodušní se asi 50 osob, mezi nimi kardinálové a vysoce postavení preláti, sešlo tajně na papežské univerzitě Gregoriana za zavřenými dveřmi. Tématem setkání byla říjnová synoda. Pozván byl jen jediný novinář, Marco Ansaldo z papeži blízkého listu La Repubblica. Účast „spřáteleného tisku“ …More
www.lumendelumine.cz/index.php

www.lumendelumine.cz/index.php

Tajná jednání osvícenců
V pondělí Svatodušní se asi 50 osob, mezi nimi kardinálové a vysoce postavení preláti, sešlo tajně na papežské univerzitě Gregoriana za zavřenými dveřmi. Tématem setkání byla říjnová synoda. Pozván byl jen jediný novinář, Marco Ansaldo z papeži blízkého listu La Repubblica. Účast „spřáteleného tisku“ měla vytvořit správný závoj nad celou událostí. Ansaldo se musel zavázat, že za žádných okolností neprozradí vlastní obsah setkání.
Toto progresivní křídlo si vzalo za cíl demolovat katolickou nauku o manželství a mravnosti. Hlavní téma je uznání rozvodu a homosexuality. Katolická agentura Riposte Catholique obvinila tyto osobnosti z vnitrocírkevního „zednářství“. Biskupové, kteří se o jednání dověděli až z médií, označili tuto akci za „okultní manévry“.

Marx, Pontier: německo-francouzská klika rebelů
Jména účastníků jsou ostatně známá: kardinál Reinhard Marx, předseda NBK a evropský zástupce v papežově devítce. Marxe doprovázel jezuita Hans Langendörfer. Další vedoucí činitel je arcibiskup Georges Pontier z Marseille, předseda FBK. Dále zde byli zástupce ze Švýcarska, biskupové z Drážďan a Le Havre Heiner Koch a Jean-Luc Brunin, a předseda společenství San Egidio Marco Impagliazzo.
Že se na setkání bude jednat o málo korektních záležitostech, vyplývá již z pozvání datovaného 27. dubna. V záhlaví jsou oficiální loga německé, francouzské a švýcarské biskupské konference, i když převážná většina biskupů z těchto oblastí o setkání vůbec nevěděla. Touto pozvánkou měl být předstírán oficiální charakter akce.
Žádná z těchto tří BK neučinila usnesení o takové akci a nepověřila své předsedy k účasti. Jednání osvícených se soustředilo pouze na malou skupinu spiklenců. Každý pozvaný byl pečlivě vybrán. Nikde nebylo o tomto setkání zmínky, ani na stránkách biskupských konferencí, ani na stránkách univerzity.

Ke skupině osvícenců patří tři nejprogresivnější teologové: Eberhard Schockenhoff, Eva Maria Faberová, zatím rektorka vysoké školy teologické v Churu, a jezuita Alain Thomasset, profesor na jezuitské škole v Paříži.
Thomasset je přesvědčen, že křesťanské svědomí má právo být v rozporu s učitelským úřadem církve jakožto „odpovědný disent“, který není ve skutečnosti nic jiného než hereze.
Faberová energicky odmítá nauku o nerozlučnosti katolického manželství, které je pro ni příliš přísná.
Schockehoff zastává přirozené právo volné morálky na základě úsudku svědomí a životní zkušenosti věřících. Je to dodavatel teoretických hesel široké pastorační praxe. Církev se má konečně vzdát „nemožného snu o ideálu“ a uznat civilní manželství, aby znovuoddaní rozvedení nebyli vylučováni ze společnosti.
Na tajném sezení bylo zastoupeno vše, co odporuje Písmu, učitelskému úřadu a tradici.

Silné příznaky otevřenosti směrem k homosexuálům
Schockehoff již dříve zastával názor, že homosexuálové zasluhují „podporu a pozitivní odpověď církve“. Vyzval biskupské konference, aby v této otázce přerušily kontakty s Vatikánem a vykročily v roli průkopníků na cestu reforem.
Ansaldo citoval v La Repubblica jednoho na schůzce přítomného „německého kněze“, podle jehož přesvědčení musí být i pro církev závazná homo-partnerství, i když ne jako manželství. Je to předehra, aby byly záměry urychleny.

500 let po Lutherovi „pracuje“ Marx na novém schizmatu
Ve složení toho osvíceného kruhu připadá hlavní váha německé a francouzské oblasti a jezuitům, kteří mají v Německu převahu. Přesně 500 let po Lutherovi stojí opět němečtí církevní představitelé v přední linii a pracují ve zcela zednářském stylu na novém rozkolu.

katholisches.info/…/die-kirchlichen…
zoznam cirkevných iluminátov

Dnes můžeme přiložit seznam hlavních účastníků:

BISKUPOVÉ

Kardinal Reinhard Marx, Arcibiskup v München-Freising, předseda NBK
Arcibiskup Georges Pontier, Arcibiskup v Marseille, předseda FBK
Biskup Markus Büchel, Biskup, St. Gallen, předseda ŠvBK
Biskup Franz-Josef Bode, Osnabrück, Německo
Biskup Heiner Koch, Dresden-Meißen, Německo
Biskup Felix Gmür,Basel, Švýcarsko
Biskup Jean-Marie Lovey, Sitten, Švýcarsko
Biskup Bruno Ann-Marie Feillet, Reims, Francie
Biskup Jean-Luc Brunin, Le Havre, Francie

PROFESOŘI A KNĚŽÍ

Pater Hans Langendörfer SJ, gen. sekretář NBK (Německo)
Pater Hans Zollner SJ, profesor psychologie, vicerektor (Německo)
Pater Achim Buckenmaier, KIG, profesor dogmatiky, Akademie pro teologii Božího lidu, Papežská univerzita v Lateráně, Řím, poradce Papežské rady pro novou evangelizaci (Německo)
Pater Andreas R. Batlogg SJ, profesor filosofie a Teologie, šéfredaktor „Stimmen der Zeit“, (Rakousko)
Pater Alain Thomasset SJ, profesor morální teologie, Centre Sèvres, (Francie)
Pater Humberto Miguel Yañez SJ, profesor, Papežská Universita Gregoriana v Římě (Argentina)
Eberhard Schockenhoff, profesor morální teologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburgv Breisgau, (Německo)
Philippe Bordeyne, profesor der Theologie, Institut Catholique de Paris, (Francie)
François Xavier Amherdt, morální teolog Universität Freiburg v Üchtland (Švýcarsko)
Prof. Thomas Söding, profesor novozákonní exegese, Ruhr-Universität Bochum (Německo)
Prof. Werner G. Jeanrond, Theologe, Master of St Benet’s Hall, Oxford in England (Německo)
Prof. Erwin Dirscherl, dogmatik, Universität von Regensburg (Německo)
Prof. Monique Baujard, ředitel Service National Famille et Société FBK Francie
Prof. Eva Maria Faber, prof. teologie, rektor Theologische Hochschule Chur Švýcarsko
Prof. Thierry Collaud, teolog Universita Freiburg im Üchtland (Švýcarsko)
Prof. Francine Charoy, morální teologie, Institut Catholique de Paris (Francie)
Prof. Anne-Marie Pelletier, Starozákonní exegese, Institut Européen des Sciences des Religions IESR, Paris (Francie)
Msgr. Markus Graulich SDB, Prelát-Auditor, Sacra Rota Romana, Papežská rada pro texty zákonů (Německo)
Marco Impagliazzo, Společenství Sant‘Egidio (Italie)

MÉDIA:

Bernd Hagenkord SJ, ředitel německé sekce Radio Vatikan (Německo)
Simon Hehli, Neue Zürcher Zeitung (Švýcarsko)
Tilmann Kleinjung, ARD (Německo)
Michael Bewerunge, ZDF (Německo)
Jörg Bremer, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Německo)
Frédéric Mounier, La Croix (Francie)
Antoine-Marie Izoard, I-Media (Francie)
Marco Ansaldo, La Repubblica (Itálie)
zaba
To proběhlo v roce 14 nebo 15 před první nebo druhou synodou o rodině?
Dana22
Dnes slávime sviatok sv. Ignáca z Loyoly,zakladateľa rádu Jezuitov.

www.lumendelumine.cz/index.php
Co všechno se pojí se jménem velikého španělské světce sv. Ignáce z Loyoly

Když ještě jezuité byli jezuity, byli nesmírným darem pro církev a svět.
Byla to úrodná zahrada světců, jako byli:
Jan De Brébuef
Petr Kanisius
Alois z Gonzágy
František Borgiáš
František Xaverský
Robert Belarmin
To bylo…More
Dnes slávime sviatok sv. Ignáca z Loyoly,zakladateľa rádu Jezuitov.

www.lumendelumine.cz/index.php
Co všechno se pojí se jménem velikého španělské světce sv. Ignáce z Loyoly

Když ještě jezuité byli jezuity, byli nesmírným darem pro církev a svět.
Byla to úrodná zahrada světců, jako byli:
Jan De Brébuef
Petr Kanisius
Alois z Gonzágy
František Borgiáš
František Xaverský
Robert Belarmin
To bylo v době, kdy ještě jezuité byli jezuité a neohrožení misiónáři

Bohužel, byli ďáblu trnem v oku, a tak se postaral, aby církev i svět se jim krutě odvděčila. A tak jsme dnes svědky situace, kdy se role kdysi požehnaného Tovaryšstva zcela onbátila. Stali se misionáři nikoliv evangelia, ale jeho pravého opaku. Po řadě vynikajících světců mají lví podíl na zradě, jakou pro církev představuje 2VK . A co ´horšího mohlo církvi TJ připravit než současného černého pontifika.
Novou gardu ve službách Nepřítele představují např.:
Teilhard de Chardin
Augustin Bea
Henri Lubac
Karl Rahner
Carlo Maria Martini
Antonio Spadaro
Giancarlo Pani
James Martin

Do čela Tovaryšstva nastoupil generál, který se nelííbíl třem papežům
A tak v důslekdu Jezuitská zrady vznikla Anticírkev pod správou antitovaryšsta.

Jezuité oslavují nového Luthera a stávají se hlavní misionáří LGBT

Na závěr jeden fitktivní rozhovor se zakladatelem
One more comment from Dana22
Dana22
Istanbulský dohovor a súvislosti s vnucovaním tohoto dohovoru štátom EÚ

z blogu

blog.hlavnespravy.sk/…/istanbulsky-doh…

Istanbulský dohovor, alebo čo robili páni zástupcovia V4 na Osobitnom zasadnutí Rady Európy ? ?

Nechcel som byť prorokom,
ale ani som len netušil, ako rýchlo sa môj komentár spojený s analýzou výhľadu do budúcnosti – rýchlo potvrdí !
Ja viem,
že monotematické zameranie …More
Istanbulský dohovor a súvislosti s vnucovaním tohoto dohovoru štátom EÚ

z blogu

blog.hlavnespravy.sk/…/istanbulsky-doh…

Istanbulský dohovor, alebo čo robili páni zástupcovia V4 na Osobitnom zasadnutí Rady Európy ? ?

Nechcel som byť prorokom,
ale ani som len netušil, ako rýchlo sa môj komentár spojený s analýzou výhľadu do budúcnosti – rýchlo potvrdí !
Ja viem,
že monotematické zameranie mojich článkov na colnú úniu, hlavne jej nefunkčnosť v kontrolnej činnosti, následne obrovské úniky – je ťažké čítanie. Už mnohokrát som dostal otázku : či som sa nepomýlil v číslach, je tam asi viacej núl ako bolo treba ? Nie nepomýlil som sa – píšem väčšinou aj celé číslo, aby nevznikali pochybnosti. Dnes je stav únikov : 932 000 000 000 € – 932 miliárd EUR za jeden rok ! Len tak pre prirovnanie : ak by sa dva roky nedostali uvedené miliardy do čiernej ekonomiky, pokrylo by to celý plán rozpočtu EÚ na roky 2021-27 a pôžičku čo sa chystá zobrať EÚ !!
Už z mojej
práce viem, že v maličkostiach, podrobnostiach – včlenených do textu sa skrýva hlavná sila dokumentu. Nieje to inak ani so závermi Osobitného zasadnutia Európskej rady. V skratke ide o tieto veci :
zmenilo sa hlasovanie o finančných záležitostiach plánu obnovy EÚ – z jednohlasného na kvalifikovanú väčšinu. V EÚ to znamená, že 15 členských štátov vie svojím hlasom odsúhlasiť, ale aj zablokovať financie pre iné členské štáty
znovu sa tam do záverov dostalo. že nedodržiavanie právneho štátu je možné vynucovať aj odňatím financií
ak sa jeden, alebo viacej štátov rozhodne podať sťažnosť na členský štát z dôvodu nedodržiavania niečoho, Rada to musí prejednať – zase stačí 15 hlasov
ak sa bude často veľa štátov sťažovať na ostatné členské štáty a budú prijaté sankcie zablokovania, zníženia financií – čo sa potom stane s týmito peniazmi – rozdelia si ich „Sťažovatelia“ ?
nebude to v konečnom dôsledku nútiť štáty ktoré si budú chcieť zadovážiť financie k neustálemu sťažovaniu, veď keď sankcie ušetria rozpočet – ujde sa im viacej !

Podrobnosti :
Čo skrýva v podrobnostiach Osobitné zasadnutie Európskej Rady ?

Istanbulský dohovor a Poľsko
je témou súčasnou a spojenou s predchádzajúcim popisom možných finančných sankcií v rámci nepochopiteľnej ľahostajnosti predstaviteľov V4 na Osobitnom zasadnutí.
Po ukončení zmluvy o právach žien bude Poľsko čeliť „dôsledkom“: povedal predstaviteľ vlády Francúzska
PARIS (Reuters) – Poľsko by čelilo možným finančným dôsledkom, ak by sa vymanilo z európskej zmluvy o predchádzaní násiliu páchanom na ženách.
Začiatkom tohto mesiaca poľský minister spravodlivosti, ktorý v rámci vládnej koalície predstavuje menšiu pravicovú stranu, uviedol, že požiada o kroky na začatie procesu odstúpenia od zmluvy, známej ako Istanbulský dohovor.
Francúz Clément Beaune uviedol, že Poľsko by mohlo byť „zasiahnuté do peňaženky“ vďaka

novým mechanizmom v rozpočte EÚ,
ak by odstúpilo od zmluvy.

„Ak sa tak stane, budú to mať následky,“

povedal Beaune pre rozhlasovú stanicu France Inter.

Zdroj informácie : Reuters
www.reuters.com/article/us-poland-franc…

Kto to je ten pán Beaune ?
Clement Beaune

@CBeaune

Štátny tajomník pre európske záležitosti
Zdroj: Twitter

Pán štátny tajomník pre európske záležitosti Francúzka
pochopil presne, možno bol aj tvorcom, nový mechanizmus v rozpočte EÚ. Závery Osobitného zasadnutia ešte musí schváliť Európsky parlament. Ten má veľké výhrady k uvedenému textu :
Európsky parlament zhadzuje dlhodobý rozpočet schválený Radou zo stola – bez zmeny ho nepodporí !

V Európskom parlamente po zapracovaní zmien, čo zrejme značne pritvrdí podmienky pre rozdeľovanie a hlavne sankcionovanie neposlušných členov EÚ.
Záver,
neviem čo, či zákulisné rokovania, únava, odklon od doterajšej politiky, hádzanie miliárd v rozpočtoch zapríčinilo veľkú stratu politickej sily zoskupenia V4 – schvaľovanie záverov Rady – jednohlasne.

Čo bude nasledovať po Istanbule verzus Poľsko, predpokladám že migrácia a prerozdeľovanie migrantov. Všimli ste si že EÚ práve spúšťa širokú diskusiu o začleňovaní migrantov v členských štátoch. Potom sa stále nájdu vhodné témy na sankcionovanie, hlave ak sa zablokované financie rozdelia medzi tých správnych členov !
Pravidelné odvody do rozpočtu EÚ, pravidelné splácanie pôžičiek EÚ – to áno.
Európske fondy, granty, pôžičky – len pre poslušných, veď ako inak !
Je to náhoda, alebo presne stanovený scenár ?