09:18
FSSPX - Nie daj się nastraszyć światu - Ks.Szydłowski Nie daj się nastraszyć światuMore
FSSPX - Nie daj się nastraszyć światu - Ks.Szydłowski
Nie daj się nastraszyć światu