Clicks750
m.rekinek
2

„Nie, dzieci nie przenoszą Sars-cov-2” według dr Gérarda Delépine

„Dzieci nie przenoszą koronawirusa ani innym dzieciom, ani dorosłym, wbrew twierdzeniom dr Lehmanna i Gozlana”, stwierdza dr Gérard Delépine po przestudiowaniu międzynarodowej literatury naukowej.

Opierając się dokładnie na danych naukowych, doktor Gérard Delépine, ortopeda, onkolog i statystyk, popiera to, co jego żona, dr Nicole Delépine, powiedziała na platformach LCI o COVID-19. Dla nich dzieci nie przenoszą koronawirusa. Oto jego analiza.

◆ Stan literatury na temat dzieci, Covid-19 i jej transmisja na dzień 22 września.


Spośród ponad 4950 artykułów na temat dzieci i Covid (słowa kluczowe: dzieci covid19 ) wymienionych przez PubMed w dniu 21.09.2020 i 855 poświęconych konkretnie możliwemu przenoszeniu przez dzieci (słowa kluczowe: dzieci przenoszenie covid19 ), żaden nie dostarcza dowodów przeniesienia z jednego dziecka na drugie lub na osobę dorosłą w świecie rzeczywistym. Artykuły te potwierdzają, że Covid19 jest rzadki i prawie zawsze łagodny [1] u dzieci [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] , że dzieci poniżej 19 roku życia nie są zarażone przez znajomych ze szkoły, ale zazwyczaj przez rodziców w domu[10] , że nie zanieczyszczają dorosłych i że zamknięcie dzieci i zaprzestanie zajęć szkolnych są odpowiedzialne za częste psychologiczne zaburzenia behawioralne i społeczne [11] , oprócz oczywistego wpływu na ich edukację. Norweska agencja statystyczna oceniła zatem trwałe szkody wyrządzone uczniom w wyniku zamknięcia szkół: „ każdy tydzień odmowy uczniom nauczania w klasie zmniejsza szanse powodzenia w życiu i trwale zmniejsza potencjalny przyszły dochód ”. Analiza potwierdzona badaniem z University of Southampton na dzieciach angielskich [12] . Jedyne raporty, które twierdzą inaczej, to te z CDC które są przedmiotem dokładnej analizy na końcu artykułu.

- Spośród ponad 30 milionów przypadków wymienionych przez OM S w dniu 22.09.2020 r. żadna opublikowana obserwacja nie wykazała formalnie, że dziecko może zarazić inne dziecko lub osobę dorosłą. Jeśli takiej transmisji nie można teoretycznie wykluczyć, byłoby to niezwykle rzadkie.

- W ponad 20 badaniach epidemiologicznych w ponad dziesięciu krajach wytrwale poszukiwano zakażenia u dzieci poniżej 18 roku życia: żadne z nich nie było w stanie wskazać ani jednego naprawdę przekonującego przykładu.

- Badanie przeprowadzone przez Public Health France [13] jest bardzo poglądowe. Dziecko Contaminesa było w kontakcie, gdy był chory, ze 172 osobami, w tym 112 uczniami i nauczycielami w trzech szkołach i klubie narciarskim. Nikogo nie zaraził, nawet dwójki pozostałych dzieci swojego rodzeństwa.

- Badanie przeprowadzone przez Institut Pasteur [14] dotyczące szkół podstawowych w Crépy en Valois objęło 1340 osób, w tym 139 zakażonych (81 dorosłych i 58 dzieci). Wśród 510 uczniów z sześciu szkół podstawowych zidentyfikowano troje dzieci z trzech różnych szkół, które zostały zarażone, gdy szkoły były jeszcze otwarte. Żadne z tych trojga dzieci nikogo nie zaraziło, niezależnie od tego, czy byli innymi uczniami, czy dorosłymi.

- Badanie Coville, przeprowadzone przez grupę Activ (Kliniczne i terapeutyczne stowarzyszenie niemowląt z Val-de-Marne) kierowane przez profesora Roberta Cohena, wiceprezesa Francuskiego Towarzystwa Pediatrycznego, objęło 600 dzieci, od urodzenia do 15 roku życia pozwala nam konkludując, że: „bez historii rodzicielskiego Covida dziecko nie ma nic. "
Analiza tych trzech francuskich badań i ich zagranicznych odpowiedników doprowadziła Christèle Gras-Le Guen, wiceprezesa francuskiego towarzystwa pediatrycznego, a Régis Hankard oświadczył podczas wywiadu [15] : „ Covid-19 n” zdecydowanie nie jest pediatrycznym choroba '

A Benjamin Lee i William V. Raszka potwierdzają w wielkim amerykańskim czasopiśmie pediatrycznym [16] : transmisja COVID-19 i dzieci: „dziecko nie jest winne . "

- W Holandii [17] dzieci w wieku od 0 do 17 lat stanowią tylko 1,3% wszystkich pacjentów zgłaszanych z COVID-19, chociaż stanowią 20,7% populacji. Tylko 0,6% zgłoszonych hospitalizacji dotyczyło dzieci poniżej 18 roku życia. Nie ma doniesień o dzieciach, które zmarły z powodu COVID-19. Badanie gospodarstw domowych w Holandii przyniosło dane dotyczące 116 dzieci w wieku od 1 do 16 lat, a wstępne wyniki wykazały, że nie ma dowodów na to, że dzieci poniżej 12 roku życia jako pierwsze zostały zarażone w rodzinie.

- W Irlandii [18] nie wykryto żadnego przypadku skażenia szkoły po analizie od 125 do 475 kontaktów 3 przypadków wykrytych u uczniów w wieku od 10 do 15 lat przed zamknięciem szkół w dniu 12 marca 2020 r.

- W Australii [19] 9 uczniów i 9 pracowników zakażonych SARS-CoV-2 w 15 szkołach miało bliski kontakt z łącznie 735 uczniami i 128 pracownikami. Zidentyfikowano tylko 2 wtórne infekcje, żadnego u dorosłych personelu. 1 uczeń szkoły podstawowej został potencjalnie zarażony przez członka personelu.

- W Szwajcarii (30): z łącznej liczby 4310 pacjentów z SARS-CoV-2, 40 było w wieku poniżej 16 lat (0,9%). Wśród 111 pozytywnych kontaktów rodzinnych badanych dzieci dominowały matki (n = 39), a następnie ojcowie (n = 32), rodzeństwo pediatryczne (n = 23), rodzeństwo dorosłe (n = 8) i dziadkowie (n = 7) .

◆ Ponowne otwarcie szkół jest bezpieczne dla dzieci

W Wielkiej Brytanii
[20] od czasu wznowienia zajęć szkolnych mniej niż 0,01% przedszkoli i szkół podstawowych w Anglii zaobserwowało przypadki koronawirusa i żadne dziecko nie wymagało leczenia szpitalnego. Raport Public Health England liczy 198 potwierdzonych przypadków koronawirusa – 70 u dzieci i 128 wśród personelu. Brytyjski dyrektor medyczny Chris Whitty stwierdził, że zagrożenia dla zdrowia są „niesamowicie małe” [21]

W Szwecji [22] wiele szkół pozostawało otwartych podczas pandemii, co umożliwiało ocenę wpływu kontynuowania zajęć szkolnych na zachorowalność w pediatrii. Skumulowana częstość hospitalizacji z rozpoznaniem COVID-19 wśród dzieci w wieku szkolnym wyniosła 9 na 100 000 dzieci, w porównaniu z 230/100 000 hospitalizowanych i 99/100 000 zgonów z powodu COVID-19 wśród dorosłej populacji Sztokholmu (liczba ok. 1,84 mln) w całym okresie w tym samym okresie. „ To pokazuje, że kontynuacja zajęć szkolnych nie pogorszyła pandemii wśród dzieci w Szwecji w porównaniu z krajami, w których obowiązują surowe środki blokujące . ”.

W Danii [23] po ponownym otwarciu szkół nie nastąpiło żadne zakażenie z dziecka na dziecko. Llan Randrup Thomsen, wirusolog z Uniwersytetu w Kopenhadze, powiedział: „ Większość analiz sprawdzonych przypadków wskazuje, że nawet jeśli dzieci są zakażone, nie są poważnie chore i nie przenoszą choroby ”.

W Niemczech ponowne otwarcie klas charakteryzowało wykrycie przypadków w 5% szkół. Jednak według Sandry Scheeres, urzędnika miejskiego ds. szkolnictwa wyższego, statystyki pokazują, że szkoły w Berlinie nie są źródłem wirusa. „ Zakażenia na ogół przychodzą do szkoły z zewnątrz ”. [24] .

◆ Nieprzekonujące artykuły cytowane jako dowód przez Marca Gozlana na swoim blogu 17 września 2020 r.

Cztery artykuły cytowane przez Gozlana, aby uwierzyć, że dzieci mogą rozprzestrzeniać Covid19, donoszą o wybuchach infekcji znalezionych w domach w Korei, w izraelskich szkołach, na amerykańskim obozie letnim, w żłobkach w Salt Lake City.
Osobiście ponownie przeczytaliśmy wszystkie te artykuły, które obawiają się, że prorocy cytują na poparcie swojej obsesji i żaden z nich nie dostarcza dowodów na przenoszenie covid19 od dziecka.Dwa z tych badań pochodzą z jednego źródła, CDC [25], które nieprzerwanie rozpowszechniało strach od początku epidemii bez dostarczania dowodów klinicznych. Pierwsze donoszą o wybuchach skażenia w obozach wakacyjnych w Gruzji; on przywołuje możliwość skażenia między dziecięcym z dziećmi warunkowych „ może odgrywać ważną rolę w transmisji ”, ale biorąc pod uwagę niewydolność dochodzenia epidemiologicznego stwierdziła ostrożnie, że przypadki mogą wynikać z zanieczyszczeń występujących przed lub po pobycie w obozie ! „ Niektóre przypadki mogły wynikać z transmisji mającej miejsce przed lub po uczestnictwie w obozie”. Ile możemy mu przyznać kredytu?

Drugi raport dotyczy infekcji u opiekunów w Salt Lake City [26] . Jednak żłobki znacznie różnią się od szkół dłuższym czasem kontaktu animatorów z dziećmi i artykuł precyzuje, że jest to tylko kwestia „ możliwej transmisji wewnątrz placówki ”. We wszystkich przypadkach infekcja dostała się do zakładu z zarażonym dorosłym członkiem personelu, a pojawienie się innych przypadków wśród dzieci po jego eksmisji w żaden sposób nie świadczy o odpowiedzialności pierwszych dzieci dotkniętych zakażeniem wobec innych dzieci, ponieważ infekcja dorosłych może zajęło więcej czasu [27] . To wyjaśnia ostrożność autorów. " Dwoje dzieci prawdopodobnie mająprzesłał SARS-CoV-2 do swoich kontaktów ”. „ Możliwe, że sprawy związane z instytucją C wynikały z transmisji poza instytucję ”, poziom wiarygodności takiego zgłoszenia jest bardzo niski .

Interesujące jest badanie koreańskie, ale od razu precyzuje [28], że nie jest w stanie określić pochodzenia zanieczyszczeń. „ Ponieważ nie mogliśmy określić kierunku transmisji ”, że badane przypadki są niewiadomego pochodzenia „ wykryte przypadki mogły wynikać z ekspozycji poza gospodarstwem domowym ” i że badała jedynie okres, w którym szkoły były zamknięte. “ Te zagrożenia w dużej mierze odzwierciedlają transmisję w środku łagodzenia i dlatego mogą charakteryzować dynamikę transmisji podczas zamknięcia szkoły ”. Jest coś surrealistycznego w cytowaniu tego jako dowodu skażenia przez dzieci w szkołach.

W Izraelu [29] [30] zaobserwowano wiele przypadków po ponownym otwarciu szkół, szczególnie w szkole religijnej w Jerozolimie; 153 studentów i 25 dorosłych uzyskało wynik pozytywny, ale autorzy są ostrożni, aby nie obciążać dzieci , zwłaszcza że głównym nośnikiem transmisji był dorosły super zanieczyszczenie. „ Rola dzieci i młodzieży w rozprzestrzenianiu się COVID-19 jest niejednoznaczna; dane epidemiologiczne sugerują nieistotność dzieci w transmisji ”.
Ale apostołowie strachu nie są roztropni.To na tych pseudodowodach chcą wszędzie i zawsze kneblować dzieci wbrew osiągnięciom literatury i zagrożonej w Europie chorobie! Co się z nimi dzieje? Przynajmniej tych, których znamy, walczących przeciwko przejęciu władzy przez państwo zdrowia [31] ?

◆ Epidemia we Francji się skończyła, ale propaganda strachu trwa

Przypadki rosną ” powtarzają się w kółko, ale przypadki są tylko pozytywnymi testami; nie są to pacjenci, a jedynie świadkowie spotkania z koronawirusem lub jednym z jego kuzynów w pierwszej linii. Wzrost liczby chorych wymagających opieki nie stanowi obecnie ani kropli wody, ani nawet kropelki, a ogłaszają nam tsunami chorych kilka razy dziennie. Jakie rozumowanie może doprowadzić do tego, że lekarze, którzy byli kiedyś uważni, chcą narzucić niepotrzebny środek, bez obiektywnego powodu?

Cieszy fakt, że zachorowania rosną bez znaczącego wzrostu liczby chorych, gdyż te przypadki wzmacniają odporność grupową tak pożądaną przez apostołów szczepieńI to bardzo szczęśliwe, że te nowe przypadki dotyczą młodych ludzi, bo prawie nic nie ryzykują, a będą barierą, która uchroni osoby starsze przed przyszłymi infekcjami, jeśli zechcą wrócić do naszego kraju.

Dr Gérard Delépine

[1] Peter Brodin Dlaczego COVID-19 jest tak łagodny u dzieci? Od redakcji Acta Pediatrica 24 marca 2020

[2] Hong H, Wang Y, Chung HT, Chen CJ, Charakterystyka kliniczna nowej choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) u noworodków, niemowląt i dzieci, Pediatria i neonatologia, doi.org/10.1016/j. pedneo.2020.03.001.

[3] Wu Z, McGoogan JM. Charakterystyka i ważne wnioski z epidemii koronawirusa 2019 (COVID-19) w Chinach: podsumowanie raportu 72 314 przypadków z Chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom. JAMA 2020; opublikowano online 24 lutego. DOI: 10.1001 / jama.2020.2648

[4] Liu Y, Yan LM, Wan L i in. Dynamika wirusa w łagodnych i ciężkich przypadkach COVID-19. Zakażenie lancetem Dis. 2020. doi.org/10.1016/ S1473 -3099 (20) 30232 -2

[5] Weiyong Liu i wsp.: Wykrywanie Covid-19 u dzieci na początku stycznia 2020 r. w Wuhan, Chiny N Engl J Med. 2 kwietnia 2020 r.; 382 (14): 1370-1371

[6] LiangSua różne cechy kliniczne przypadków choroby koronawirusowej dzieci i ich rodzin w Chinach – charakter dzieci z COVID-19 Emerging Microbes & Infections 2020, VOL. 9

[7] Ya-Nan Han i wsp. Analiza porównawczo-opisowa charakterystyki klinicznej dzieci i dorosłych zakażonych koronawirusem w 2019 r. Kwiecień 2020 r.

[8] Haiyan Qiu Cechy kliniczne i epidemiologiczne 36 dzieci z chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19) w Zhejiang w Chinach: obserwacyjne badanie kohortowe Lancet Infect Dis. 2020 25 marca; S1473-3099 (20) 30198-

[9] Zhonghua Er Ke Za Zhi dla Towarzystwa Pediatrycznego i Chińskiego Stowarzyszenia Medycznego: Zalecenia dotyczące diagnozowania, zapobiegania i kontroli nowego zakażenia koronawirusem 2019 u dzieci (pierwsze wydanie tymczasowe). 2020; 58: 169–74.]., Chinese Journal of Pediatrics

[10] Posfay-Barbe KM, Wagner N, Gauthey M, et al. COVID-19 u dzieci i dynamika infekcji w rodzinach. Pediatria. 2020; 146 (2): aappublications.org/content/146/2/e20201576

[11] Wen Yan Jiao i wsp. Zaburzenia behawioralne i emocjonalne u dzieci podczas epidemii COVID-19 THE JOURNAL OF PEDIATRIS 2020 elsevierhealth.com/action/cookieAbsent

[12] FR24 24 lipca Brytyjskie dzieci mogą stracić 3% swojego życiowego dochodu z powodu zamknięcia szkół. fr24news.com/…ie-en-raison-des-fermetures-decoles-fermees-ecoles

[13] Kostas DANIS i wsp. pour Santé Publique France Klaster choroby koronawirusowej 2019 (Covid-19) w Alpach Francuskich, 2020 Clinical Infectious Diseases Oxford University Press for the Infectious Diseases Society of America

[14] A Fontanet i wsp. Zakażenie SARS-CoV-2 w szkołach podstawowych w północnej Francji: Retrospektywne badanie kohortowe w obszarze wysokiej transmisji medRxiv 2020

[15] Christèle Gras-Le Guen theconversation.com/…-definitivement-pas-une-maladie-pediatrique-145287

[16] Benjamin Lee i William V. Raszka Covid19 nie są winne dzieci z transmisją Pediatria sierpień 2020, 146 e2020004879; DOI: aappublications.org/content/146/2/e2020004879

[17] Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska. Ministerstwo zdrowia, opieki społecznej i sportu. Holandia. Dzieci i COVID-19. Dostępne: rivm.nl/en/coronavirus-covid-19/children-and-covid-19

[18] Heavey L, Casey G, Kelly C, et al. Brak dowodów wtórnej transmisji COVID-19 od dzieci uczęszczających do szkoły w Irlandii, 2020. Euro Surveill 2020; 25: 2000903.

[19] Narodowe Centrum Badań i Nadzoru nad Szczepieniami. COVID-19 w szkołach - doświadczenie NSW. Nowa Południowa Walia, Australia: Narodowe Centrum Badań i Nadzoru nad Szczepieniami; 2020 Google Scholar

[20] theguardian.com/…vid-outbreaks-in-english-schools-uncommon-says-phe

[21] FR24 Tylko 0,01% szkół dotkniętych epidemią koronawirusa po ponownym otwarciu i żadne dziecko nie wymagało opieki szpitalnej 24 sierpnia 2020 fr24news.com/…et-aucun-enfant-na-eu-besoin-de-soins-hospitaliers .

[22] Hildenwall H, Luthander J, Rhedin S, et al. Przyjęcia pediatryczne na COVID-19 w regionie z otwartymi szkołami w ciągu dwóch pierwszych miesięcy pandemii. Acta Pediatr. 2020; 00: 1-3. doi.org/10.1111/apa.15432.

[23] FR24 Bez masek, bez dystansowania: szkoły w Danii rzucają wyzwanie COVID-19 - jak dotąd z powodzeniem 13 września 2020 fr24news.com/…k-defient-covid-19-avec-succes-jusqua-present.html

[24] Vivienne Przypadki COVID-19 zgłoszone w 41 szkołach w Berlinie French.china.org.cn 22-08-2020


china.org.cn/foreign/txt/2020-08/22/content_76626102.htm

[25] Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób, które również otrzymuje dywidendy ze sprzedaży szczepionek (w szczególności Gardasil)

[26] Lopez AS, Hill M, Antezano J. Dynamika transmisji epidemii COVID-19 związanych z placówkami opieki nad dziećmi – Salt Lake City, Utah. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. Epub: 11 września 2020 r. Doi: 10.15585 / mmwr.mm6937e3

[27] Opóźnienie między rozpoznaniem ostatniej sprawy osoby dorosłej a rozpoznaniem sprawy dzieci jest rzeczywiście zgodne z taką hipotezą.

[28] Śledzenie kontaktów Young Joon Park podczas epidemii choroby koronawirusowej, Korea Południowa, 20201. Dziennik EID, tom 26, numer 10 — październik 2020 r.

[29] Chen Stein-Zamir Duża epidemia COVID-19 w szkole średniej 10 dni po ponownym otwarciu szkół, Izrael, maj Euro Surveill 2020 lipiec; 25 (29): 2001352. doi: 10.2807 / 1560-7917.ES.2020.25.29.2001352.

[30] Szejk A, Szejk A, Szejk Z, Dhami S. Wznowienie szkół po zamknięciu COVID-19. J Glob Zdrowie. 2020; 10 (1): 010376. doi.org/10.7189/jogh.10.010376 PMID: 32612815

[31] Zgodnie z artykułem 1 ustawy o zdrowiu M. Touraine


nexus.fr/…ctualite/analyse/enfants-covid-19-gerard-delepine/
jac505
Według planów globalistów oczyszczenia świata, dla ratowania planety dzisiejsze dzieci muszą mieć z góry ograniczony czas życia..Taki zapadł na nie wyrok. Śpieszą się z tym przed pojawieniem się oczekiwanych skutków szczepień u dorosłych. Dlatego piszę - Panie Jezu przyjdź !