Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
CÓRKA MARYI
112.1K

JEZUS: Lucyfer, upadły anioł z wyższej hierarchii serafinów Mojego Ojca, był utalentowanym muzykiem ..

JESUS: Lucifer, the fallen angel in My Father’s higher Seraphim Hierarchy was a talented musician KSIĘGA PRAWDY wtorek, 17 lipca 2012 roku, godz. 16.00
CÓRKA MARYI