Clicks2.3K
pl.news
9

Franciszek twierdzi, że jego międzyreligijne herezje wywodzą się "z Drugiego Soboru Watykańskiego"

W czasie przelotu z ZEA do Rzymu (5 lutego) papież Franciszek bronił swojej wypowiedzi z Aby Dhabi w sprawie “ludzkiego braterstwa”, w której twierdził, że wszystkie religie są "pożądane przez Boga".

Franciszek powiedział, że jego teorie są utrzymane w “tonie dyskusji międzyreligijnej pożądanej przez II Sobór Watykański”, dodając, że dokument został utrzymany w “duchu II Soboru Watykańskiego”.

Franciszek powiedział: "To nie jest krok w tył. To krok w przód w stosunku do tego, co nastąpiło pięćdziesiąt lat temu". Upiera się, że tekst nie "odbiega ani o milimetr od Drugiego Soboru Watykańskiego".

To pierwszy raz, kiedy papież w zasadzie przyznaje, że ustalenia Drugiego Soboru Watykańskiego zawierały herezje.

Franciszek dodał, że konsultował się z kilkoma "teologami", zanim zdecydował się podpisać [heretycki] tekst z Abu Dhabi, wymieniając między innymi teologa Domu Papieskiego, Brytyjczyka polskiego pochodzenia, dominikanina, o. Wojciecha Giertycha, którego na stanowisku ustawił Benedykt XVI.

#newsEuigjsowmg
Nemo potest duobus dominis servire !
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać…More
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

Przez sam fakt niesprzeciwiania się żadnemu błędowi człowiek staje się winien popierania błędów wszystkich."

Papież Pius VI, Bulla Debito Apostolatus Nostri.
Bos016
Chrystus jest jedyną drogą i prawdą, i przez niego wszystko się stało (Credo-fundament naszej- wiary)
Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

(J. 14.6)
Franciszek, biskup Rzymu ma obowiązek strzec depozytu wiary.
Bos016
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich papież Franciszek i Wielki Imam Uniwersytetu Al Ahzar, Ahmed al-Tajjib, podpisali wspólną deklarację na rzecz pokoju.
Pada w niej następujące zdanie:

Pluralizm i różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej Woli Boga poprzez którą stworzył On ludzkie istoty.

Następca św. Piotra podpisał więc dokument, w którym stawia się tezę, jakoby …More
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich papież Franciszek i Wielki Imam Uniwersytetu Al Ahzar, Ahmed al-Tajjib, podpisali wspólną deklarację na rzecz pokoju.
Pada w niej następujące zdanie:

Pluralizm i różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej Woli Boga poprzez którą stworzył On ludzkie istoty.

Następca św. Piotra podpisał więc dokument, w którym stawia się tezę, jakoby Pan Bóg chciał ,,pluralizmu i różnorodności religii”. Oznacza to wprost, że Bóg miałby cieszyć się, że nie wszyscy ludzie wierzą w Jezusa Chrystusa, ale zamiast tego mają inną wiarę. Błędne religie miałyby być Bogu miłe!
m.fronda.pl/a/papiez-tlumaczy…
ktozjak Bog
i ... JEST to PRAWDA ..
Nemo potest duobus dominis servire !
Proszę was wśród łez, i zaklinam was na pamięć strasznego po śmierci sądu, abyście wytrwali w wyznawaniu wiary katolickiej.

Zachowajcie przyrzeczenie uczynione na chrzcie św., żyjcie według przepisów wiary św., i unikajcie błędnowierców i ludzi innej religii, którzy chytrze i podstępnie wszczepiają w was jad swych nauk przewrotnych.

Biada tym, którzy się im uwieść dają i wpadną do obozu …
More
Proszę was wśród łez, i zaklinam was na pamięć strasznego po śmierci sądu, abyście wytrwali w wyznawaniu wiary katolickiej.

Zachowajcie przyrzeczenie uczynione na chrzcie św., żyjcie według przepisów wiary św., i unikajcie błędnowierców i ludzi innej religii, którzy chytrze i podstępnie wszczepiają w was jad swych nauk przewrotnych.

Biada tym, którzy się im uwieść dają i wpadną do obozu nieprzyjaciół Chrystusa.


(Św. Eugeniusz, Biskup Kartaginy, List z wygnania do wiernych).
Nemo potest duobus dominis servire !
Pan Jezus mówi, mając na uwadze jedyną prawdziwą wiarę: Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit; qui ver non credide, condemnab

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 1)
Weronika....S
Franciszek robi postępy, tak rzeczywiście tak jest , SWII zrodził herezje ekumenizmu i nowej ewangelizacji.
tahamata
...i nieszczęsnego kolegializmu.
ELOHIM.
Fejk nius