Clicks535

Pragnę, aby wszyscy Moi wyznawcy pościli od najbliższego poniedziałku do godziny 15:30 w Wielki Piątek

22.03.2013, 21:45 - Pragnę, aby wszyscy Moi wyznawcy pościli od najbliższego poniedziałku do godziny 15:30 w Wielki Piątek

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę, by wszyscy Moi wyznawcy pościli od najbliższego poniedziałku do godziny 15:30 w Wielki Piątek.
Nawet niemal symboliczny post da wam wgląd w Mój Plan Zbawienia i zobaczycie, jak będziecie mogli pomóc Mi ocalić dusze grzeszników.
Przez ten post ponownie staniecie się zdrowi. Oczyszczenie ciała, odnowi waszego ducha. Pragnę również, abyście przystąpili do Sakramentu Spowiedzi lub innej formy pojednania, która jest dla was dostępna. Jeśli nie jesteście w stanie przyjąć tego sakramentu, proszę przyjmijcie Dar Mojego Odpustu Zupełnego, który dałem wam jakiś czas temu.
(31.01.2012, 21:30
Musicie odmawiać tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, aby otrzymać dar całkowitego rozgrzeszenia i moc Ducha Świętego.
"O mój Jezu, jesteś światłem ziemi. Jesteś płomieniem, który dotyka wszystkie dusze. Twoje Miłosierdzie i miłość nie znają granic. Nie jesteśmy godni ofiary, jakiej dokonałeś przez śmierć na krzyżu. Wiemy jednak, że Twoja miłość do nas jest większa od tej miłości, którą darzymy Ciebie. Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo. Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię, aby głosić prawdę o Twoim Świętym Słowie i przygotować naszych braci i nasze siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię. Czcimy Ciebie. Wysławiamy Ciebie. Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze. Kochamy Cię, Jezu. Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek się znajdują. Amen.")
Wtedy pragnę, abyście w duchu złączyli się ze Mną, jak byście byli obecni z Moimi apostołami na Mojej Ostatniej Wieczerzy. Będziecie dzielić się ze Mną przaśnym chlebem i będziecie spożywali ze Mną przy Moim stole. Wy, Moi wyznawcy, którzy dzielicie ze Mną Mój Kielich Cierpienia z własnej woli, powinniście przyjąć to, co wam ofiarowuję.
Jeśli to przyjmiecie na przebłaganie za grzechy śmiertelnego człowieka, uratujecie miliony dusz. Dam wielkie Miłosierdzie najbardziej zatwardziałym grzesznikom w zamian za wasz dar cierpienia.
Oto Modlitwa Krucjaty dla was, jeśli chcecie dzielić Mój Kielich Cierpienia. Odmawiajcie ją trzy razy, kiedy będziecie mogli, ale najlepiej o dowolnym czasie podczas postu.
Modlitwa Krucjaty (103) Dzielenie Kielicha Cierpienia z Chrystusem
"Padam przed Tobą, Drogi Jezu, do Twoich Stóp, abyś zrobił ze mną co chcesz dla dobra wszystkich.
Pozwól mi dzielić Twój Kielich Cierpienia.
Przyjmij ten dar ode mnie, abyś mógł zbawić te biedne dusze, które zostały utracone i nie mają nadziei.
Przyjmij mnie w ciele, abym mógł dzielić Twój Ból.
Trzymaj moje serce w Twoich Świętych Dłoniach i doprowadź moją duszę do zjednoczenia z Tobą.
Przez mój dar cierpienia pozwalam Twojej Boskiej Obecności objąć moją duszę, abyś mógł odkupić wszystkich grzeszników i zjednoczyć wszystkie dzieci Boże na wieki wieków. Amen."
Ta ofiara z waszej strony, okazana Mi, Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi całej ludzkości, umożliwi Mi wylać Moje Wielkie Miłosierdzie na cały świat.
A co ważniejsze, będę mógł zbawić nawet tych, którzy Mnie nienawidzą. Wasze modlitwy i ofiary są ich jedyną łaską zbawienia, bo bez nich zły duch by ich zniszczył.
Jeśli nie zechcecie przyjąć tego cierpienia, to i tak dam wam wielkie błogosławieństwa i proszę, abyście kontynuowali ze Mną Moją drogę, by przebudzić świat z letargu tak, abym mógł podnieść zasłonę fałszu, która go przykrywa.
Wasz Jezus

z