Clicks26
vi.news

Benedict XVI Xa cách chính mình - Nhưng không phải khỏi các cuộc kết hôn đồng tính của Francis

Benedict XVI tự tách mình khỏi Katholische Integrierte Gemeinde, một cộng đồng mà ông công nhận vào năm 1978 khi là Tổng giám mục Munich (Herder.de, ngày 26 tháng 10).

Bây giờ ông nói, rằng ông "không được thông báo" hoặc "thậm chí bị lừa dối" về "những điều nhất định" trong cuộc sống của cộng đồng. Ông rất tiếc vì “ấn tượng đã được tạo ra” rằng ông đã chấp thuận mọi hoạt động của nhóm.

Vào tháng 10 năm 2019, những người đến thăm đã quan sát thấy rằng “lạm dụng tinh thần” và một hệ thống phụ thuộc tâm lý và tài chính tồn tại trong cộng đồng, “Các mối quan hệ và hôn nhân được thiết lập và phân tách tùy theo việc hội đồng giáo hội có coi điều này là có lợi cho cộng đồng hay không. Nó quyết định liệu và khi nào một cặp vợ chồng được phép hoặc nên có con ”.

Trong số các thành viên có các nhà thần học tự do người Đức như Cha Gerhard Lohfink hay Rudolf Pesch (+2011).

#newsMpavrrigpy