Clicks180
maja.ofs
OFS SLUBY - kázeň. Môžte si vypočuť kázeň pátra Witolda, ktorá odznela 18.4.2015 vo farskom kostole v Starej Ľubovni pri príležitosti trvalých sľubov vo Františkánskom svetskom ráde.More
OFS SLUBY - kázeň.

Môžte si vypočuť kázeň pátra Witolda, ktorá odznela 18.4.2015 vo farskom kostole v Starej Ľubovni pri príležitosti trvalých sľubov vo Františkánskom svetskom ráde.