Clicks170

Napisz: dotknie świat cały susza, głód i choroby nieznane

jacek2pp
Dnia 06.08.1992 r. Córko Moja, Napisz: dotknie świat cały susza, głód i choroby nieznane -jeżeli nadal grzechy będą popełniane. Dopełni się to, co przepowiedzieli prorocy. Stworzyłem tę ziemię dla …More
Dnia 06.08.1992 r. Córko Moja, Napisz: dotknie świat cały susza, głód i
choroby nieznane -jeżeli nadal grzechy będą popełniane.
Dopełni się to, co przepowiedzieli prorocy. Stworzyłem tę ziemię dla was,
abyście mogli żyć w prawdzie i Miłości Bożej. Nie może być dalej tyle
wielkiego zła na Mojej Świętej Ziemi, którą stworzyłem dla dobra człowieka.
Nawet człowieka stworzyłem na obraz Boży. A ty, człowiecze, co robisz z tej

podobizny? Jak Mnie zniekształcili źli ludzie w Mojej Męce Krzyżowej.
To były grzechy, które przyjąłem na siebie, aby was zbawić...
Czy może żyć człowiek na tej ziemi, który odrzuca Miłość swego Boga?

Nie, drogie dzieci. Ziemia jest tak obciążona grzechami, że przyszedł czas, aby ją oczyścić z tej nieprawości.
Biada wam grzesznicy! Jak żyliście, tak i zginiecie.
Wzywam was do nawrócenia! Miłosierdzie Moje jest dla was otwarte
jako jedyny ratunek dla grzeszników. Błogosławię wszystkich ludzi na
świecie:
w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.