10:42
Evanjelizacia
1.5K
† 5. veľkonočná streda - Snažme sa udržať spojenie s Kristom. Duchovné cvičenie pre laikov nájdete tu: evanjelizacia.eu/laikom | 9.5.2012 | Jn 15, 1-8 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý …More
† 5. veľkonočná streda - Snažme sa udržať spojenie s Kristom.

Duchovné cvičenie pre laikov nájdete tu: evanjelizacia.eu/laikom | 9.5.2012 | Jn 15, 1-8 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.
Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“