U.S.C.A.E.
Samson1
Kdo hlásá evangelium, bude žít s evangelia, potom se pozná, jestli kněz pracuje a hlásá evangelium, hledá ztracené, ovazuje raněné, uzdravuje nemocné a když to bude dělat hladem a zimou určitě nezemře. 😇
Samson1
Svátost je plod kříže a žádná tajina. Martino Lutherová.
U.S.C.A.E.
východ tak volá sviatosti problém je v tom že niekto z toho robí Vieroučnú otázku ba priam spor čiže nemá šajnu o čom točí
Martina Bohumila Lutherová
Jak se nenecháš vést Duchem/až všechno ost. opustíš/
tak ti nezbývá než se nechat vést papežskou stolicí.
U.S.C.A.E.
pravoslavie.sk/abeceda-krestana/155-ako-sa-spovedat

istý výraz je tam 5x a nadpis naznačuje že sú to výrazy v podstate zameniteľné zjavne vedia o čom je reč
U.S.C.A.E.
v Duchu Svätom a Ježišovi Kristovi to nevylučuje hmotné prostredníctvo však sme aj telo aj duša to jasne vidieť na NOM akonáhle človekocentrizujete čo sa vníma zmyslami tak človek začne mať sám seba za jediného boha

tzv. sviatosti je heréza

aj keby nastala situácia že na svete nezostane jediná Biblia tak Katolík nemá problém Vieru má tradovanú a má ju aj v obradoch protestanti sa nadurdia ale …More
v Duchu Svätom a Ježišovi Kristovi to nevylučuje hmotné prostredníctvo však sme aj telo aj duša to jasne vidieť na NOM akonáhle človekocentrizujete čo sa vníma zmyslami tak človek začne mať sám seba za jediného boha

tzv. sviatosti je heréza

aj keby nastala situácia že na svete nezostane jediná Biblia tak Katolík nemá problém Vieru má tradovanú a má ju aj v obradoch protestanti sa nadurdia ale na Biblii Viera nestojí nehovorí sa Biblická viera ale Apoštolská Katolík proste vie aké miesto má Biblia v poriadku prostriedkov
Martina Bohumila Lutherová
U.S.C.A.E.
tzv. sviatosti je heréza...
Ano napsala jsem to špatně. U Pravoslavných
jde o Tajiny.
tzv.svátosti = hereza = plod řkc.
U.S.C.A.E.
Sacramentum je Tajomstvo a zároveň ten viditeľný znak posväcuje bavte sa o niečom o čom máte páru to sú výrazy označujúce to isté len z iných uhlov to už si všimol svätý Tomáš Akvinský že východné výrazivo je iné ale označuje to isté ako u Latiníkov len z iného pohľadu že na tomto netreba veci hrotiť ani z jednej strany
Martina Bohumila Lutherová
B.Liborku nic lepšího si nelze přát. Konečně začne křesťanství v pravém slova smyslu
uctívat Boha v Duchu a v Pravdě - a to v malých domácích církvích se Svatou Biblí
v ruce , v.č. tzv svátostí - stát se součásti Tajemného těla Kristova.

Jan 4
21 Ježíš jí odpoví: "Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě.
22 Vy uctíváte, co neznáte; my uctívám…More
B.Liborku nic lepšího si nelze přát. Konečně začne křesťanství v pravém slova smyslu
uctívat Boha v Duchu a v Pravdě - a to v malých domácích církvích se Svatou Biblí
v ruce , v.č. tzv svátostí - stát se součásti Tajemného těla Kristova.

Jan 4
21 Ježíš jí odpoví: "Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě.
22 Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.
23 Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
24
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."
Lze jen dodat, že veškeré nákladné chrámy z kamene

a malbičky jsou jen ke svádění k modloslužbě a klamnému učení bez vztahu
k Bibli Svaté.
Martina Bohumila Lutherová
Způsob, který vy jako Pravoslavný je nadějí pro ty
co milují Krista a chtějí společenství. Co já vím
tak , jak je více jak 10 lidí už je to davovost.
10 lidí - dospělých. :-)
Samson1
Když kněz slouží mši svatou o nic jiného se nejedná, než že se plní evangelium, Smlouva Nová a Věčná. Čte se s epištol, evangelia a je k tomu kázání. Děvče jsi nějak popletená a zmatená.