Clicks9
tr.news

Viganò: Süreklilik Hermenötiği Bir Fiyasko

XVI.Benedictus'un (2005) iddia ettiği gibi, II. Vatikan Konsili ile önceki Magisteriumlar arasındaki süreklilik hermenötiği, Başpiskopos Carlo Viganò'ya göre, onlarca yıldır olanları bir kenara bırakan yalnızca teorik bir yapıdır (OnePeterFive.com, 21 Eylül).

Hermenötiklerin, vuku bulan yanlış ifadeleri düzeltmek için değil, muğlak veya doktrinle bariz çelişki içinde olan bir ifadenin anlamını açıklığa kavuşturmaya hizmet ettiklerini vurguluyor.

Hatalı bir ifadeye örnek olarak, kurtuluşun "Yaradan'ı kabul edenleri", tıpkı bizim gibi "tek ve merhametli Tanrı'ya tapan" Müslümanlar gibi grupları da içerdiğini iddia eden Lumen Gentium 16'dan alıntı yapıyor.

Viganò, Muhammed'in tanrısının tek ve üçlü olmadığını ve İslam'ın Mesih'in Enkarnasyonunu kınadığını açıklıyor. Bundan, bazı II. Vatikan Konsili ifadelerinin heterodoks olduğu ve hata içeremeyen Magisterium'un bir parçası olamayacağı sonucuna varıyor.

#newsXatxmkudza