szuirad1
2803

Św. Otto z Bambergu 1 lipca.

Przyszły Apostoł Pomorza urodził się w rodzinie rycerskiej zamieszkałej na terenie Szwabii. Formację kapłańską zdobywał w Wilzburgu, ale do państwa Piastów trafił bardzo wcześnie, bo jeszcze jako kleryk w roku 1080. Przebywał tu przez dłuższy czas wraz z opatem würzburskim i miał okazję zapoznać się z polskimi obyczajami i językiem.

Po raz drugi trafił na dwór książęcy w Krakowie w roku 1088 z poleceniem zaaranżowania mariażu Władysława Hermana i Judyty, siostry króla niemieckiego Henryka IV. Po jej przyjeździe pozostał w stolicy piastowskiego władztwa pełniąc funkcję nadwornego kapelana. Po jakimś czasie wieści o jego cnotach i zaangażowaniu dotarły i na dwór niemiecki, na którym został kapelanem. Nadzorował między innymi budowę katedry w Spirze, a roku 1102 został desygnowany przez króla na biskupa Bambergu. Na terenie Niemiec rozwinął szeroką działalność fundacyjną, dzięki czemu zyskał sobie miano ojca klasztorów.

Po dwudziestu latach sumiennego zarządzania diecezją drogi biskupa Ottona miały znów powieść go na wschód i zejść się ze ścieżkami Bolesława Krzywoustego, który podejmował kroki misyjne wśród pogańskich Pomorzan. Władca piastowski podbiwszy i zhołdowawszy sąsiednie północno-zachodnie ziemie zamierzał posiać w nich ziarno świętej wiary i wysłał w tym celu w roku 1126 hiszpańskiego mnicha Bernarda. Nieokrzesana, lecz bogata tamtejsza ludność słowiańska nie chciała słuchać ubogiego i pokornego zakonnika, który naraził się tylko na szykany, a nawet agresję fizyczną. Książę zwrócił się wówczas... Św. Otto z Bambergu
szuirad1
LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi …More
LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, którą w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających;
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.MODLITWY DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA
szuirad1
Św Teobald z Provins, pustelnik 1 lipca .:ILG:. - Czytelnia: 1 lipca - Św. Teobald z Provins