Clicks8
lv.news

Evaņģēlijs pēc Franciska vārdiem: "Mani mākoņi parādās pie horizonta"

"Ticības pārliecība" motivē kristiešus aizsargāt dabu, sacīja Francisks savā 3. septembra uzrunā 16 dalībnieku ekodelegācijai no Francijas.

Viņš atsaucās uz „jaunu cilvēku”, „jaunām attiecībām ar dabu” un ieteica dziedēt cilvēka sirdi, lai dziedinātu tās „sociālos un vides traucējumus”.

Stundas garajā diskusiju sanāksmē Francisks atteicās no piezīmēm un atkārtoja savus ierastos vārdus par „ekoloģisko atgriešanos” un „pamatiedzīvotājiem kā īpašas gudrības nesējiem”.

Tviterī (3. septembrī) viņš piebilda, ka "mēs esam daļa no šī savstarpēji saistītā dzīves tīkla, nevis tā saimnieki," tādējādi ir pretrunā ar 1. Mozus 1. pantu, kur Dievs dod cilvēkam "valdību" pār dabu.

Franciska misija nav tādu lietu popularizēšana, kurās viņš nav kompetents. Kristus neuzdeva Pēterim “sakārtot mākoņus”, bet gan “ganīt manas avis”.

#newsPcsbshlomj