Clicks318
CÓRKA MARYI

JEZUS: Módlcie się za dwa miliardy dusz, które odrzucą Moją miłosierną Dłoń

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 27 września 2012 roku, godz. 9.00

Moja szczerze umiłowana córko, Misja ratowania tych dwóch miliardów dusz, które odrzucą Moją miłosierną Dłoń, musi stanowić część codziennej modlitwy tych wszystkich, którzy nazywają siebie krzyżowcami Boga.

Tak wiele cudów spowoduje, że większość ludzkości otrzyma Dar Zbawienia i wejdzie do Nowego Raju.

To z powodu zagubionych dusz ból Mojego Najświętszego Serca jest dotkliwy.

Dlatego Moi uczniowie muszą się mocno modlić, aby wszyscy się połączyli jako jedna rodzina w Nowej Erze, ponieważ jeśli Moja rodzina będzie podzielona, przyniesie Mi to straszne cierpienie.

Wzywam was wszystkich, abyście ratowali te dusze, które będą uparcie odrzucać przyjęcie Boga, odmawiając tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 79
Za dwa miliardy zagubionych dusz

O drogi Jezu, błagam Cię, abyś wylał Swoje Miłosierdzie na zagubione dusze.

Przebacz im, że Cię odrzucają, i posłuż się moją modlitwą i cierpieniem, abyś przez Swoje Miłosierdzie mógł wylać na nich Łaski, których potrzebują do uświęcenia swoich dusz.

Proszę Cię o Dar łaskawości dla ich dusz.

Proszę Cię o otwarcie ich serc, aby poszli do Ciebie i poprosili Cię o napełnienie ich Duchem Świętym, tak aby mogli przyjąć prawdę o Twojej Miłości i na zawsze żyli z Tobą i wszystkimi z Bożej rodziny. Amen.


Wielu ludziom trudno jest przyjąć Boże Miłosierdzie. A to ze względu na moc, którą szatan ma nad nimi, ale w wielu przypadkach oni o tym nawet nie wiedzą.

Czasem jednak nie mają wątpliwości co do istnienia Boga, i wybierają szatana, mając pełną świadomość tego, że Bóg istnieje i że On ich stworzył. Odwracają się od Królestwa Bożego. Wybrali królestwo obiecane im przez szatana. Uważają, że to królestwo przy końcu czasów oferuje wielkie bogactwo, wielkie wspaniałości, i że będzie to świat pełen blasku, ale tak nie będzie. Jedyne, co tam znajdą, to będzie wielkie jezioro ognia, gdzie będą cierpieć z ręki złego ducha. On będzie ich dręczył przez wieczność i w każdej sekundzie będą cierpieć z powodu tego bólu, bo on nigdy nie będzie mógł się skończyć.

Teraz wiesz, dlaczego doznaję tak wielkiego cierpienia, ponieważ sama myśl o cierpieniu, które czeka takie dusze, jest nie do zniesienia.

Tylko wasze modlitwy, Moi wyznawcy, i Moje Miłosierdzie mogą stanowić dla nich jakąś nadzieję. Pomóżcie Mi je zbawić.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…e-odrzuca-moja-milosierna-dlon
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…-will-refuse-my-hand-of-mercy/