Clicks568
CÓRKA MARYI

BÓG OJCIEC: Bardzo niewielu z was odrzuci nowy, jeden światowy kościół i dlatego Moja Interwencja będzie szybka

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 20 kwietnia 2014 roku, godz. 17.40

Moja najdroższa córko, kiedy posłałem Mojego Syna, aby odkupił ludzkość, świat Go odrzucił, podobnie jak odrzucił proroków, których wysłałem przed Nim.

Gdy teraz przygotowuję się do posłania Mojego Syna po raz drugi i ostatni, aby zebrać Moje dzieci i dać im Życie Wieczne, one również odrzucą ten Wielki Akt Miłosierdzia. Dałem człowiekowi Prawdę przez Moje Słowo, a on nadal ją odrzuca. Jak łatwo zapominają. Jakże są ślepi, przecież powiedziałem światu, że przyniosę im Moje Królestwo – Nowy Świat bez końca, ale oni nie mają prawdziwego zrozumienia tego, co oznacza ich Dziedzictwo. Nie wszyscy przyjmą Miłosierdzie Mojego Syna, więc przypominam światu o tym, co ma nadejść, po to, by przyszli i przyjęli Moje Królestwo.

Moje dzieci będą stawiały wielki opór wobec tych licznych cudów, które ukażę światu, przed Przyjściem Mojego Syna. Wiele się będzie o tym mówiło, ale Moi wrogowie sprawią, że Moje dzieci zostaną oszukane, tak że nie przygotują swoich dusz na Chwalebne Życie, które przygotowałem dla każdego z was.

Tak jak Mój Syn powstał z martwych trzeciego dnia, tak też objawi się On trzeciego dnia, po trzech dniach ciemności, na Swoje Powtórne Przyjście. Pragnę, abyście byli świadomi tych trzech dni ciemności i się ich nie bali. Święte świece zapewnią jedyne światło, na które przyzwalam, aby tym, którzy Mnie kochają, dać możność widzenia i oczekiwania z radością Przyjścia Mojego Syna.

Nie bójcie się Mojej Miłości do was ani Mocy, jaką władam, bo jest to dla waszego dobra, że pozwalam na te wszystkie wydarzenia, które nastąpią w dniach poprzedzających ten wielki Dzień. Pozwalam Moim wrogom krążyć po ziemi. Pozwalam niszczycielom oszukiwać człowieka, bo w ten sposób będę poddawał próbie wiarę tych, którzy zostali pobłogosławieni Prawdą.

Jednak wiedzcie o tym. Ci, którzy zdradzą Słowo Boże, zostaną wyrzuceni na pustkowie. Ci, którzy zaatakują i ukarzą Moje wyświęcone sługi, kochające Mojego Syna, zostaną surowo ukarani. Pozwolę, aby słabi i ci, którzy łatwo dają się zwieść, zostali zwiedzeni, po to, by po wypełnieniu się Moich proroctw danych tobie, Moja córko, pokutowali i Mnie poszukiwali.

Dzieci, przygotowuję was, aby Moja Wola się wypełniła i abyście żyli w Moim Królestwie, bo po to się urodziliście. Świat, w którym mieszkacie, jest splamiony z powodu złego ducha i jego wpływu. Ziemia jest w tym momencie nękana przez grzech bardziej niż kiedykolwiek, a grzech będzie się teraz rozszerzał, czego doświadczy każdy z was, mający prawdziwą wiarę. Od dziś – Niedzieli Wielkanocnej – każdego dnia musicie pamiętać o Prawdzie, ponieważ bez niej będziecie się błąkali i możecie się zagubić.

Bardzo niewielu z was odrzuci nowy, jeden światowy kościół i dlatego Moja Interwencja będzie szybka. Przyciągnę was do Siebie, podniosę na duchu, kiedy ból odstępstwa stanie się nie do zniesienia i będę ratował wasze dusze na wszystkie sposoby, aby nie stracić was na rzecz Moich wrogów. Pragnę, abyście z łagodnością spoglądali na tych, którzy walczą przeciwko Mojemu Synowi z powodu tej Jego Misji przygotowania świata na Jego Powtórne Przyjście. Proszę was, abyście prosili Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego, abym okazał Miłosierdzie wszystkim, którzy próbują przeszkadzać Mojej Ręce, Mojej hojności, Mojej Mocy i Mojej Boskości, poprzez tę szczególną Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 147
Boże Ojcze, okaż Miłosierdzie tym, którzy wyrzekają się Twojego Syna

O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, proszę Cię, abyś okazał Miłosierdzie tym, którzy wyrzekają się Twojego Syna.

Wstawiam się za duszami tych, którzy starają się zniszczyć Twoich proroków.

Błagam o nawrócenie dusz, które są od Ciebie odłączone, i proszę, abyś pomógł wszystkim Twoim dzieciom przygotować swoje dusze i poprawić życie w zgodzie z Twoją Boską Wolą, w oczekiwaniu na Powtórne Przyjście Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa. Amen.


Idźcie, Moje dzieci, i przygotujcie wszystkich, których znacie, ofiarując specjalne modlitwy do Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego, o Moje wielkie Miłosierdzie. Kocham was wszystkich. Ja jestem pełnią Miłości, zawsze jestem cierpliwy i czekam na waszą odpowiedź. Nigdy nie sądźcie, że nie usłyszę waszych modlitw, bo wasze głosy są słodyczą w Moich Uszach, a wasza miłość do Mnie daje Mi wielką radość. Nie istnieje nic takiego, czego bym nie zrobił dla Moich dzieci. Nic.

Idźcie w miłości i radości, bo możecie być pewni, że Ja Jestem pełnią Miłosierdzia.

Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…y-kosciol-i-dlatego-moja-interwencja-bedzie-szybka
wordpress.com/…world-church-and-so-my-intervention-will-be-swift/