V.R.S.
51.1K

Jan Paweł II do hinduskich pogan (2)

Kalkuta, 03.02.1986

“Drodzy przyjaciele (…)
Witam w was duchową witalność Bengalu i całej Indii. Oddaję cześć obecnej w was czcigodnej kulturze tej ziemi. Jesteście dziedzicami ponad trzech tysięcy lat intensywnego życia kulturalnego i religijnego tego regionu. Tu duchowi ludzkiemu służył szlachetnie zastęp mężczyzn i kobiet słusznie otaczanych szacunkiem za ich uczoność i mądrość, za ich czułość na najgłębsze aspiracje ludzkiego serca, za ich cenne artystyczne osiągnięcia. (…) Pragnę powiedzieć wam to co Sobór Watykański II oświadczył myślicielom i ludziom nauki: ‘szczęśliwi ci, którzy posiadając prawdę, szukają jej szczerze by ją odnowić, pogłębić i przekazać innym. Szczęśliwi również ci, który nie znalazłszy jej, kierują się ku niej ze szczerym sercem. Niech szukają światła jutra przy pomocy dzisiejszego światła aż osiągną pełnię światła.’ Niech to będzie nasza wspólna nadzieja i modlitwa! (…)
Szczególnie przywódcy religijni muszą być wyczuleni na cierpienia i potrzeby ludzkości. ‘Ludzie spoglądają na różne religie by uzyskać odpowiedzi na te głębokie tajemnice kondycji ludzkiej, które dziś, podobnie jak w dawnych czasach, głęboko poruszają ludzkie serce: czym jest człowiek?jaki jest sens i cel naszego życia? Czym jest dobro i czym jest grzech? Co daje powód naszym smutkom i w jakim celu? Gdzie jest droga do prawdziwego szczęścia?…’
Otwiera się tu niezmierzone pole do dialogu między różnymi filozofiami i tradycjami religijnymi by odpowiedzieć na te pytania, oraz do wzajemnego współpracy w poszukiwaniu konkretnych odpowiedzi na wyzwania rozwoju i wsparcia, zwłaszcza dla ubogich. (…)
Nasze religijne wierzenia, które uczą nas o wartości i godności każdego życia, wzywają nas byśmy poświęcali nasze energie na rzecz wysiłków ludzi dobrej woli, przede wszystkim ubogich, pomagając zmieniać te podejścia i struktury, które są odpowiedzialne za powstałą wskutek czynników ludzkich biedę oraz opresywne cierpienie (…)
Głęboka intuicja religijna głosi że “służba człowiekowi jest służbą Bogu” – jak to wyraził Swami Vivekananda *), jedna ze znanych postaci związanych z tym miastem (…) Ta intuicja jest również głęboko hinduska, o czym zaświadczają wasze święte księgi i świadectwo tak wielu religijnych mężczyzn i kobiet. Pragnę potwierdzić zaangażowanie Kościoła katolickiego na rzecz procesów rozwoju prowadzących do większej sprawiedliwości dla wszystkich. Zapraszam katolicką społeczność Bengalu i całej Indii do w pełni zaangażowanej pracy w tym celu i wyrażam nadzieję że wyznawcy wszystkich poglądów religijnych wezmą udział w budowie nowej cywilizacji pokoju i miłości. (…)
Kościół katolicki raduje się kreatywnym bogactwem, które charakteryzowało kulturę Indii na przestrzeni liczących tysiące lat jej dziejów (…) Jej żywotność i waga są wyrażone w tym fakcie że ukształtowała wielu mędrców i świątobliwych mistyków, poetów i artystów, filozofów i mężów stanu, o wielkiej znamienitości. Owszem, Kościół patrzy z podziwem na wasz wkład w dorobek ludzkości i czuje się wam bliski w tak wielu wyrażeniach waszej etyki i waszego ascetyzmu. Potwierdza swój głęboki szacunek wobec duchowej wizji człowieka, która jest wyrażana, stulecie po stuleciu, poprzez waszą kulturę i edukację, która ją przekazuje (…)
Instytucje [edukacyjne "Kościołów chrześcijańskich" w Bengalu] są wezwane do dwojakiej wierności. Po pierwszej, wierności przesłaniu Ewangelii o powszechnym braterstwie i solidarności pod miłującą opieką naszego niebieskiego Ojca oraz wierności temu co najlepsze i najcenniejsze w kulturze hinduskiej. Chrześcijanie w Indii wiedzą że ich powołaniem jest nie tylko dawanie, ale i otrzymywanie. Do nich należy pielgrzymka do głębin ludzkiego ducha, która ubogaca ich wizję i spojrzenie na prawdę religijną oraz Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Moi drodzy przyjaciele: w Kościele katolickim znajdziecie gorliwego partnera do dialogu prawdy i służby czlowiekowi, znajdziecie trwałwego sojusznika, który będzie zachęcał was do wnoszenia waszego niezastąpionego wkładu w dorobek ludzkości. Katolicy we wszystkich stronach świata są wezwani przez Sobór Watykański II ‘by przez dialog i współpracę z wyznawcami innych religii, przy świadectwie chrześcijańskiej wiary i życia, uznawali, zachowywali i propagowali wartości duchowe i moralne znajdowane pośród tych ludów, jak również ich wartości społeczne i kulturalne.’ (…)
Niech Bóg wszechmogący pomaga nam budować razem cywilizację harmonii i miłości dla każdego człowieka!”

źródło i całość:
To representatives of other religions in the College of Saint Francis Xavier of Calcutta (February 3, 1986) | John Paul II

"chmurka słowna" całości: Jezus Chrystus - 1 (por. wyżej), Sobór Watykański II - 2, dialog - 5, religia/religijni - 15

*) biogram tego pogańskiego duchownego można znaleźć np. tu: Swami Vivekananda - Wikipedia

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
" Katolicy we wszystkich stronach świata są wezwani przez Sobór Watykański II ‘by przez dialog i współpracę z wyznawcami innych religii, przy świadectwie chrześcijańskiej wiary i życia, uznawali, zachowywali i propagowali wartości duchowe i moralne znajdowane pośród tych ludów, jak również ich wartości społeczne i kulturalne.’ (…)"
V.R.S.
Cytat jest z Nostra Aetate 2, jednego z ulubionych tekstów JPII.
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
.....to tym bardziej wskazuje na otwarty fałszywy ekumenizm Wojtyły !
yagu
Niestety nie przelęknięcia przez posoborowców .
V.R.S.
@Steve D
That's the Great Buber Philosophy.