Clicks24

Pielgrzymka Kozienicka (4-13.08.2018) modli się o beatyfikację Matki Kazimierzy Gruszczyńskiej

Wilcza
gruszczynska.blogspot.com za Kroniką Kozienicką