3
4
1
2
Clicks464

Życiorys Bp. Piotra Gołębiowskiego

Radom
Ks. Jerzy Banaśkiewicz: Bp Piotr Gołębiowski, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1989; więcej: www.bpgolebiowski.blogspot.com