Clicks588
TV Fatima
8

Oddanost PRVNÍ SOBOTY

Oddanost PRVNÍ SOBOTY

Sestra Lucie, 2005: „Ano, 25. 3. 1984 to bylo vykonáno tak, jak žádala Naše Paní.” Papež Benedikt XVI. 13. května 2010 ve Fatimě: „Mýlil by se ten, kdo by si myslel, že prorocká mise Fatimy je ukončena. V Písmu svatém často vidíme, že Bůh hledá spravedlivé, aby zachránil lidstvo a totéž činí tady ve Fatimě, když se ptá: „Chcete nabídnout Bohu, že budete snášet všechna utrpení, která vám sešle, na smír za všechny hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků?”

PRVNÍ SOBOTY se vrací! - Ve shodě s úmysly Panny Marie, které dala ve Fatimě Proč pět prvních sobot? Počet pěti smírných sobot zdůvodnila později Lucie tímto vysvětlením, jež jí bylo vnuknuto: „Dcero, důvod je jednoduchý: je pět druhů rouhání vyřčených proti Neposkvrněnému Srdcí Marii.

1.Rouhání vůči Mariinu Neposkvrněnému Srdci.
2.Potupné řeči proti trvalému panenství Mariinu.
3. Rouhání proti božskému Mariinu mateřství.
4. Ničemnosti, které byly zasévány do srdcí dětí, lhostejnosti, pohrdání a nenávist vůči Matce Boží.
5. Hanobení Mariiných obrazů a soch.

První soboty v měsíci - podmínky smírných pobožností:
1. Jít ke sv. zpovědi (nemusí být přímo první sobotu);
2. Modlitba sv. růžence (jedna část);
3. Rozjímání (15 minut);
4. Přijetí svatého přijímání;

- Jednání musí být vedeno úmyslem věnovat Neposkvrněnému Srdci Mariinu smírné modlitby za všechny hříchy, lhostejnosti, urážky, které byly vůči němu spáchány.

„Duši, která takto bude uctívat mé Neposkvrněné Srdce, slibuji, že v hodině smrti obdrží všechny milosti potřebné ke spáse”.

Světová válka nemusela být, komunismus nemusel tak šílet. Skoro 70 let trvalo, než Církev udělala v osobě papeže to, o co prosil Bůh skrze P. Marii. Proč Rusko? 1917 – revoluce – není Bůh, není náboženství, není hřích, člověk může dělat co chce. Fatima je jediné místo, jediné
poselství, ke kterému se papežové tolikrát vraceli. Mnohá poutní místa jsou uznaná za pravá, ale Fatimu papežové respektovali. Dnes se každý z nás může Srdci P. Marie obětovat a zapojit se do spásy tohoto světa. Tak jako dříve, tak i dnes Bůh ledá lidi sobě věrné, aby mohl
zachraňovat tento svět. Osobní zasvěcení Neposkvrněnému Mariinu Srdci - nejvyšší bod mariánské úcty: Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s tebou chci žít v
dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. AMEN.

A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!

www.rovecne.farnost.cz/jeruzalem/zpravodaj_novy_…

Web:
www.sekretariatfatimski.pl

Krucjata/ Crusade:
jednaintencja.pl/en/home-2

Facebook:
www.facebook.com/WielkaNowennaFatimska

TV youtube:
www.youtube.com/channel/UCLAjHF1P999_av…

TV Gloria:
@TV Fatima

e-mail: fatima@smbf.pl
apredsasatoci
Ak ste prijali bergogliovho ducha a modlite sa v jednote s ním a nezriekate sa ho, ani Panna Mária vám nepomôže!
Pravda bude skryta
apredsasatoci až KEĎ zmenia ,pridajú do sv.omše pohanský obrad. Eucharistia ostáva platná a naďalej ostáva krvou a telom pána Ježiša Krista, bez ohľadu na to ,kto je pri kormidle.
apredsasatoci
Duch Svätý je už z kostolov výhnany.
Rkc už má svojho Pána! 🙏
Premena sa nekoná! Diabol nemôže premieňať.
Pravda bude skryta
apredsasatoci Na sv .omši sa nič nezmenilo a premieňa sa .To ešte len bude rachot,keď Pána Ježiša vyženú zmenou z Eucharistie.
To zaregistruje i ateista,aj moslim,že sa niečo zmenilo.
apredsasatoci
Lefebvre tvrdí niečo iné v dopíse bezradnym katolíkom.
Pravda bude skryta
apredsasatoci už by dávno verejne vystúpil antikrist,ak by bola odstánená obeta,premýšlajte ,že až vtedy bude mať cestu voľnú.. 🤦
Ladislav Suchý
Přesně tak. Panna Maria je naší poslední záchranou: pokani.cz/zjeveni-panny-marie-ve-fatime/
Díky.
Segal
Já myslel, že Pačamáma. 🦎🐍🐉🐌🐛🐜🕷🐙🐇🎎