Clicks55
Victory

Odřeknutí návštěvy Bergoglia v Maďarsku. Plánoval si ji na září 2021

Vážení biskupové Maďarska,

díky Bohu a politice vašeho premiéra jsou Maďaři uchráněni před uzavřením chrámů, přísným lockdownem, nuceným testováním i fatálně nebezpečnou vakcinací. Tomu všemu je tyto dny vystaveno sousední Slovensko. Současnou umělou pandemii s cílem Velkého resetu, čipování a redukce lidstva abnormálně iniciativně prosazuje falešný papež Bergoglio. Je třeba připomenout, že intronizoval démona Pačamamu (2019), prosazuje legalizaci soužití sodomitů (2020) i fatálně nebezpečnou mRNA vakcínu. Kdyby se místo toho řídil výzvami skutečných odborníků v medicíně, kteří naléhavě varují před umělou pandemií, neadekvátními opatřeními, a hlavně před nebezpečnou vakcinací, byli by tohoto organizovaného zločinu katolíci uchráněni, a nejen oni, ale i celý svět. Bergoglio naopak vydává dokumenty k jeho prosazování.

Vážení biskupové, vy jako teologové dobře víte, že modlářské gesto s Pačamamou a amazonskými čaroději ve Vatikánských zahradách, stejně jako intronizace tohoto démona v chrámu sv. Petra, je hrubým modlářstvím. Jde o apostatické gesto a rouhání Nejvýš svatému a Trojjedinému Bohu. Je to hřích proti prvnímu přikázání a rovněž hřích proti Duchu svatému. Bergoglio dal Božímu lidu pohoršující a zločinný precedens, který vnáší prokletí na církev. Není náhodou, že před vypuknutím globalizační, umělé pandemie s plánovanou čipizací a genocidou proběhl rituál s pohanským démonem Pačamamou ve Vatikánu. V duchovní oblasti otevřel dveře masové satanizaci katolické církve a světa. O tom, že Bergoglio je jedním z hlavních iniciátorů umělé pandemie, svědčí i to, že chrámy byly zavřeny ještě dříve, než došlo k nesmyslným vládním opatřením, která přinesla velké škody nejen na ekonomice, ale i na zdraví a životech lidí.

Za zločiny proti Bohu, proti církvi i proti lidstvu na sebe Bergoglio stáhl několikanásobnou anathemu čili vyloučení z církve. Heretik, který prosazuje satanizaci, sodomii a masovou genocidu a boří pilíře základních Božích pravd, se tím vyloučil z církve. Jak by mohl být její hlavou? To je nonsens. Katolík, který chce zůstat věrný církvi a učení jejího Zakladatele, Ježíše Krista, nemůže se podřizovat Jidáši, který Krista zradil. Pokud se katolík podřizuje tomuto největšímu nepříteli Krista a církve, sám na sebe svolává prokletí a je na cestě do věčného zavržení, a to ať je biskupem, knězem, řeholníkem anebo řadovým věřícím.

Jenže Bergoglio nezákonně okupuje papežský úřad a drze plánuje i návštěvu Maďarska. Jeho cílem je, aby svou účastí na kongresu spojeném s náboženskou slavností eucharistie rafinovaně vpašoval svůj satanizační a globalizační program do Maďarska. Paradoxem je, že dal ostentativně najevo, že v eucharistii nevěří a neuctívá ji ani úklonou, ani pokleknutím.

Aby kvůli nebezpečí zneužití kongresu Bergogliem či jeho vatikánským delegátem nedošlo k vměšování do vnitřních záležitostí Maďarska k jeho duchovní i národnostní škodě, ať je kongres v Maďarsku zrušen.

Dozrála doba, aby maďarští biskupové veřejně oznámili, že se nepodřizují falešnému papeži, ale vyznávají stav sede vacante do doby, dokud se neujme vlády pravověrný, tedy platný papež.

Maďarští biskupové, udělejte hrdinský krok. Nazvěte pravdu pravdou a lež lží. Pravdou je, že Bergoglio je arcikacíř vyloučený z církve a papežský úřad okupuje neplatně. Tedy pravdou je, že katolická církev v současné době nemá papeže. Je ve stavu sede vacante.

Co se vám může stát, když se tímto krokem postavíte za Krista a za Jeho Tajemné tělo – církev? Nic! Jakékoliv sankce udělené Bergogliem jsou neplatné, nikdo je nesmí brát vážně. Tímto krokem však získáte uznání celé Kristovy církve a věčnou korunu od samotného Boha. Navíc se stanete precedentem duchovní obrody pro ostatní národy.

V tomto boji potřebujete duchovní zázemí. Je jím nepřetržitá modlitba (Lk 18,1n). Iniciujte proto modlitební zápas (viz vkpatriarhat.org/cz/?p=31458). Sami se do něj zapojte a vyzvěte k účasti všechny křesťany Maďarska. Bůh na volání svých dětí zachrání Maďarsko!

Byzantský katolický patriarchát je v této těžké době prorockým hlasem. V tomto pro historii Maďarska strategickém momentu vás vyzývá, abyste spolu s vládou:

1) oznámili, že návštěva Bergoglia v Maďarsku je nežádoucí,

2) zrušili plánovaný Eucharistický kongres,

3) vyhlásili stav sede vacante,

4) vyhlásili modlitební zápas.

Toto jsou podmínky k záchraně Maďarska. Bůh pak učiní to, co je lidem nemožné!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři


29. 4. 2021

Kopii dopisu zasíláme vládě Maďarska

Odebírat aktuální informace od BKP


list-manage.com/subscribe?u=bed9f40cf4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c