Wszechmogący Bóg nie może chcieć fałszywych religii

Wszechmogący Bóg jest Prawdą (KKK 215-217), dlatego nie może chcieć fałszywych religii, których istnienie jedynie dopuszcza, ponieważ szanuje wolną wolę człowieka. Jako ludzie wszyscy jesteśmy
wlowoj
[...]
Aby się dusza dostała do nieba,
Zostawać w wierze katolickiej trzeba;
Co Kościół Rzymski daje do wierzenia,
Trzymaj statecznie, a pewnyś zbawienia.
Jeden Bóg wszędzie, jeden Chrzest przyjęty,
I jedna wiara, mówi Paweł święty.
Piotr z następcami jest głową w Kościele;
Ta wiara sama, innych chociaż wiele
Wiar się znajduje, w nich żaden zbawiony
Człowiek nie będzie, ale potępiony:
Bóg to objaw…More
[...]
Aby się dusza dostała do nieba,
Zostawać w wierze katolickiej trzeba;
Co Kościół Rzymski daje do wierzenia,
Trzymaj statecznie, a pewnyś zbawienia.
Jeden Bóg wszędzie, jeden Chrzest przyjęty,
I jedna wiara, mówi Paweł święty.
Piotr z następcami jest głową w Kościele;
Ta wiara sama, innych chociaż wiele
Wiar się znajduje, w nich żaden zbawiony
Człowiek nie będzie, ale potępiony:
Bóg to objawił Swym wiernym dla tego,
Iż nieomylna prawda święta jego.
[...]

z "pieśni katechizmowej" - w każdym "przedwojennym" modlitewniku