Clicks1.2K
Varovanie
4

JAKO VELITEL NEBESKÝCH ARMÁD VÁS VARUJI

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. listopadu 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com

Boží lide,
jako velitel nebeských armád, v poslušnosti Nejsvětější Trojici a naší a vaší Královně a Matce, vás varuji.
Boží lid je důvodem bolesti pro Nejsvětější Srdce.
Směr, který se lidstvo rozhodlo přijmout, je pochmurný, vede vás k opaku toho, co je Boží vůle a věčné statky.
Rozrušený člověk nemyslí logickým způsobem. Vzdaluje se základním principům dobrého Božího syna a zlo jej přiměje jednat v zapomenutí nejprve na synovský vztah lidského stvoření s naším Pánem a Králem Ježíšem Kristem, a pak, v pohrdání naší Královnou a Matkou, zapomíná na vše, co představuje mez a brzdu. Lidstvo je ochotné porušit pravidla, všechna pravidla, normy a správné zásady.
Ubohosti zla, jako závist, podezíravost, netolerance, pýcha, nepřátelství, lži, nepřítomnost lásky, a tím i lidského myšlení, zmutovaly, a ego vládne nad lidským tvorem a zvysoka vévodí nad svými bratry. Lidstvo oplývá vrtochy mocných, lidstvo bez spirituality je úrodnou půdou do níž Zlý může sázet nejistotu, která se pak bude vyskytovat po celém světě, nejistotu v mužích, kteří vládnou národům, i u ovládaných, stejně jako ve všem, co člověk dělá.
Boží lidé, v současné době přemýšlíte určitým způsobem a zítra jej změníte jako oblečení.
Dokud se člověk nevrátí ke své duchovní realitě, k jednotě s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem, lidské stvoření nebude moci obnovit pokoj, ani u sebe, ani ve světě.
Nárůst přírodních katastrof je podporován lidským stvořením bez opravdové lásky, ani víry v našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Ďábel je milován a oslavován člověkem.
Běda těm, kdo v této chvíli oslavují zničení chrámu. Ti, kteří tak jednají, také budou zničeni!
Boží hněv na ně udeří, pokud se nebudou kát včas a budou i nadále pracovníky ďábla.
Země se nachází ve velkém nebezpečí. Kometa, tak často zmiňovaná, se přibližuje k Zemi a vy ji neodhalíte dříve, než se přiblíží ještě víc. Člověk vědy nemůže jít dál, než mu Bůh dovolí.
Státní převraty budou následovat jeden po druhém, Boží děti jsou a budou pronásledovány nenávistnými hordami, které podporují zlo.
Přírodní katastrofy vzrostou ve své síle a lidstvo to uvidí a bude naplněno zděšením, ale neskloní se před naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem. Naopak, rozpoutá svůj hněv proti Nejsvětější Trojici a jejím věrným.
Antikrist se chystá vystoupit a terén je pro něj připraven. Až lidstvo bude obětí nepokojů, a až přijde válka, antikrist se objeví.
Modlete se, Boží lidé, Boží stvoření. Modlete se za Španělsko, jeho lid znovu povstane proti moci, stejně jako ve Francii a Ekvádoru.

Modlete se, Boží lidé, Boží stvoření. Modlete se za Paraguay, tento lid bude bolestně trpět. Modlete se, Boží lidé, Boží stvoření. Modlete se za Chile, jeho země se bude silně třást.
Modlete se, Boží lidé, Boží stvoření. Modlete se za Nikaraguu a Venezuelu.
Pohrdání a utrpení Božího lidu zvýší ochranu dětí naší a vaší Královny a Matky.
Venezuela – zlo stále bije Boží lid. Skrze tyto země bude v době války zahájen teror vůči jiným zemím.
Modlete se, Boží lidé. Modlete se za Mexiko. Tento národ překypuje hříchem. Modlete se, tento národ je silně otřesen a jeho děti trpí přespříliš. Spící sopky se probouzejí, a ty, které jsou probuzeny, způsobí zkázu.

Modlete se, Boží lidé, stvoření naší Královny a Matky nebe a země. Modlete se, vody se zvedají s velkou silou. Asie je silně otřesena a vody se dostávají až na další pobřeží. Modlete se za pobřežní oblasti v El Salvadoru, Guatemale a Mexiku.
Modlete se, Boží lidé, stvoření naší Královny a Matky nebe a země. Modlete se za Spojené státy, utrpení v tomto národu roste.
Lidstvo, virusy se objevují s krutými mutacemi, už jsem vám to dal z Božího příkazu poznat.
Tato část historie lidí je pro celé lidstvo bezútěšná, stejně jako budou kruté následující události. Proto je nezbytná jednota stvoření se svým Stvořitelem, stejně jako vzájemná jednota Božích dětí.
Církev bude otřesena, přijde chaos, a pak rozkol.
Nezapomeňte, že Boží děti nejsou nikdy opuštěné, je to člověk, jenž se vzdálil od svého Pána a svého Boha.
Naše Matka a Královna Nebe a Země nikdy neopouští své děti, jsou to její děti, které ji opouštějí.
Boží milosrdenství je větší než lidské utrpení. Vraťte se na správnou cestu.
Lidstvo krvácí na zemi už předem. Démon se zmocnil klíčových pozic, aby oslavil objevení antikrista.
Boží lidé, musíte se duchovně posílit, nepodlehnout [technologickým] novinkám, nepřijmout, co je v rozporu s učením našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista a být opravdové. Sjednoťte se a ochraňujte se, zůstaňte věrní Nejsvětějším Srdcím. Tak, uprostřed zmatku lidstva, obdržíte nezbytnou pomoc, abyste se úplně nezhroutili. Buďte jednotní, abyste byli pevnostmi, odolávající zlu.
My, andělské chóry, vás chráníme. Je na vás, abychom mohli dokončit náš úkol.
Nejste sami, Boží ochrana je v každém z vás. Neustupujte, pospěšte si a buďte láskou, modlete se a buďte realitou modlitby. Postěte se a obětujte, co vám působí největší oběť v duchu a mysli.
Chráníme vás.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!


Svatý archanděl Michael
ekans
PetraB
Přečtěte, prosím! petrabostlova.wordpress.com
Peter(skala)
Modlite sa, Boží ľudia, Božie stvorenie. Modlite sa za Španielsko, jeho ľud znova povstane proti moci, rovnako ako vo Francúzku a Ekvádoru.
🙏
Caesar
Peter(skala)
no nech francuzi, spanieli zvrhnu slobodomurárske rezimy a republiky. Spanielsky král Filip je zradca svojho naroda a zeme!
Zrusil povinnost pre novych predsedov vlad prisahat na Vsemohuceho Boha a biblilu.