Clicks440
warez
2

Karikatúra "Katolíckej cirkvi" v Belgicku

Žaloba belgických katolíků na belgické biskupy

Ez 33, 7-8
Nuž, syn človeka, teba som dal za strážcu Izraelovho domu. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ich z mojej strany! Ak vtedy, keď poviem bezbožnému: „Bezbožník, určite zomrieš!“, nebudeš hovoriť, aby si bezbožníka vystríhal pred jeho cestou, ten bezbožník zomrie pre svoju vinu, ale jeho krv budem požadovať z tvojej ruky.


www.lumendelumine.cz/index.php

Skupina belgických katolíků zaslala kardinálu Müllerovi žalobu, kterou převzal kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy. Žaloba obviňuje kardinála Kesela a frankofonní biskupy, kteří se kolektivně distancovali od profesora Stéphana Merciera, kterého propustila katolická univerzita v Lovani, protože definoval potrat jako vraždu. Místo aby podpořili odvážného profesora, který jako jediný hájil na katolické instituci katolickou morální nauku, řekli o jeho postoji, že byl „groteskní“ a přenechali ho mediálnímu lynči. Mluvčí univerzity Tania Van Hemelryck se od profesora Merciera zcela distancovala a prohlásila, že jeho argumenty jsou absolutně nepřijatelné, protože KUL hájí základní právo na potrat.
Biskupové reagovali skandálním způsobem místo aby využili této příležitosti a zdůraznili morální nauku církve v této otázce.
Autoři žaloby uvedli, že frankofonní biskupové
1. nezastávají katolickou morálku a odmítají označit potrat jako vraždu;
2. podpořili velkou nespravedlnost, když připustili postih profesora věrného církvi a její nauce;
3. způsobili pohoršení, když nenapomenuli univerzitu v této otázce.
Ve své žalobě autoři zdůraznili:
Belgie se stala avantgardou permisivní morálky ve věci rodiny a ochrany života. Rozvod postihuje v Belgii každou třetí rodinu, v Bruselu každou druhou.
Konkubinát a smisltvo se stalo banální záležitostí. Náboženská praxe hluboce upadla a farníci jsou ve věku kolem 65 let.
Biskupové se zabývají otázkou desakralizace a prodeje kostelů, často proti vůli farníků. Semináře se vyprazdňují, kláštery jsou na prodej. Je třeba konstatovat, že tato tragická situace platila již za kardinála Danneelse a zcela zoufalou se stala po nástupu kardinála De Kesela. Místo práce na nové evangelizaci věnují se biskupové likvidaci církve v Belgii.

Pošpiněni pedofilními skandály snaží se nyní vylepšit svůj profil svými progresivními postoji a jasným rozchodem s naukou církve. Jejich víra a morálka jsou více než sporné. Na druhé straně se zcela podřizují politické moci a dogmatu „politické korektnosti“ a humanistickým hodnotám. Aktivně tak spolupracují na všeobecném odpadlictví, a to tak zjevně, že Řím může jen konstatovat, jak mizí poslední zbytky katolicismus a poslední katolíci jsou vystaveni pronásledování.

Christophe Buffin de Chosa

Tak to vypadá v místech, kde působili ti nejprogresivnější a nejaktivnější otcové druhého vatikánského koncilu. Po ovoci jejich je poznáte.
Tymián
+Joseph+ neviete, čo hovoríte. Ako môžete porovnávať vraždu nevinného človeka s liturgiou? A navyše schválenou pápežom. Majte rozum.
+Joseph+